کمترین: 
17150
بیشترین: 
17450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17150
زمان: 
7/8 15:50
قیمت دلار مشهد امروز 8 مهر 1397
قیمت دلار مشهددر تاریخ 8 مهر 1397 , 17150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 11:20","price":17380},{"date":"1397/07/08 11:30","price":17250},{"date":"1397/07/08 12:20","price":17450},{"date":"1397/07/08 15:50","price":17150}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398