پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2060000
بیشترین: 
2153000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2086000
زمان: 
7/8 18:10
قیمت آبشده نقدی امروز 8 مهر 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 8 مهر 1397 , 2086000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 11:15","price":2115000},{"date":"1397/07/08 11:25","price":2095000},{"date":"1397/07/08 11:30","price":2075000},{"date":"1397/07/08 11:40","price":2088000},{"date":"1397/07/08 11:45","price":2107000},{"date":"1397/07/08 11:50","price":2113000},{"date":"1397/07/08 11:55","price":2118000},{"date":"1397/07/08 12:00","price":2145000},{"date":"1397/07/08 12:05","price":2153000},{"date":"1397/07/08 12:10","price":2138000},{"date":"1397/07/08 12:15","price":2145000},{"date":"1397/07/08 12:20","price":2143000},{"date":"1397/07/08 12:25","price":2148000},{"date":"1397/07/08 12:30","price":2147000},{"date":"1397/07/08 12:40","price":2130000},{"date":"1397/07/08 12:45","price":2129000},{"date":"1397/07/08 12:55","price":2125000},{"date":"1397/07/08 13:00","price":2132000},{"date":"1397/07/08 13:05","price":2134000},{"date":"1397/07/08 13:10","price":2125000},{"date":"1397/07/08 13:20","price":2120000},{"date":"1397/07/08 13:25","price":2115000},{"date":"1397/07/08 13:30","price":2130000},{"date":"1397/07/08 13:40","price":2119000},{"date":"1397/07/08 13:45","price":2126000},{"date":"1397/07/08 13:50","price":2117000},{"date":"1397/07/08 13:55","price":2113000},{"date":"1397/07/08 14:00","price":2114000},{"date":"1397/07/08 14:05","price":2115000},{"date":"1397/07/08 14:10","price":2114000},{"date":"1397/07/08 14:15","price":2084000},{"date":"1397/07/08 14:20","price":2085000},{"date":"1397/07/08 14:25","price":2108000},{"date":"1397/07/08 14:30","price":2107000},{"date":"1397/07/08 14:40","price":2110000},{"date":"1397/07/08 14:50","price":2111000},{"date":"1397/07/08 14:55","price":2112000},{"date":"1397/07/08 15:00","price":2109000},{"date":"1397/07/08 15:05","price":2108000},{"date":"1397/07/08 15:10","price":2105000},{"date":"1397/07/08 15:20","price":2104000},{"date":"1397/07/08 15:25","price":2103000},{"date":"1397/07/08 15:30","price":2102000},{"date":"1397/07/08 15:40","price":2091000},{"date":"1397/07/08 15:45","price":2090000},{"date":"1397/07/08 15:50","price":2088000},{"date":"1397/07/08 15:55","price":2098000},{"date":"1397/07/08 16:00","price":2092000},{"date":"1397/07/08 16:10","price":2090000},{"date":"1397/07/08 16:15","price":2086000},{"date":"1397/07/08 16:25","price":2060000},{"date":"1397/07/08 16:30","price":2087000},{"date":"1397/07/08 16:40","price":2075000},{"date":"1397/07/08 16:45","price":2080000},{"date":"1397/07/08 16:50","price":2085000},{"date":"1397/07/08 16:55","price":2088000},{"date":"1397/07/08 17:00","price":2092000},{"date":"1397/07/08 17:05","price":2093000},{"date":"1397/07/08 17:10","price":2092000},{"date":"1397/07/08 17:15","price":2080000},{"date":"1397/07/08 17:20","price":2091000},{"date":"1397/07/08 17:25","price":2096000},{"date":"1397/07/08 17:30","price":2093000},{"date":"1397/07/08 17:40","price":2092000},{"date":"1397/07/08 17:45","price":2087000},{"date":"1397/07/08 17:50","price":2091000},{"date":"1397/07/08 17:55","price":2092000},{"date":"1397/07/08 18:00","price":2088000},{"date":"1397/07/08 18:05","price":2080000},{"date":"1397/07/08 18:10","price":2086000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398