پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
635030
بیشترین: 
662730
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
642110
زمان: 
7/8 18:10
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 8 مهر 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 8 مهر 1397 , 642110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 11:15","price":651035},{"date":"1397/07/08 11:25","price":644880},{"date":"1397/07/08 11:30","price":638720},{"date":"1397/07/08 11:40","price":643340},{"date":"1397/07/08 11:45","price":648570},{"date":"1397/07/08 11:50","price":650420},{"date":"1397/07/08 11:55","price":651960},{"date":"1397/07/08 12:00","price":660270},{"date":"1397/07/08 12:05","price":662730},{"date":"1397/07/08 12:10","price":658120},{"date":"1397/07/08 12:15","price":660270},{"date":"1397/07/08 12:20","price":659650},{"date":"1397/07/08 12:25","price":661190},{"date":"1397/07/08 12:30","price":660890},{"date":"1397/07/08 12:40","price":655650},{"date":"1397/07/08 12:45","price":655350},{"date":"1397/07/08 12:55","price":654110},{"date":"1397/07/08 13:00","price":656270},{"date":"1397/07/08 13:05","price":656880},{"date":"1397/07/08 13:10","price":654110},{"date":"1397/07/08 13:20","price":652570},{"date":"1397/07/08 13:25","price":651040},{"date":"1397/07/08 13:30","price":655650},{"date":"1397/07/08 13:40","price":652270},{"date":"1397/07/08 13:45","price":654420},{"date":"1397/07/08 13:50","price":651650},{"date":"1397/07/08 13:55","price":650420},{"date":"1397/07/08 14:00","price":650730},{"date":"1397/07/08 14:05","price":651040},{"date":"1397/07/08 14:10","price":650570},{"date":"1397/07/08 14:15","price":641490},{"date":"1397/07/08 14:20","price":641800},{"date":"1397/07/08 14:25","price":648880},{"date":"1397/07/08 14:30","price":648570},{"date":"1397/07/08 14:40","price":649500},{"date":"1397/07/08 14:50","price":649800},{"date":"1397/07/08 14:55","price":650110},{"date":"1397/07/08 15:00","price":649190},{"date":"1397/07/08 15:05","price":648880},{"date":"1397/07/08 15:10","price":647960},{"date":"1397/07/08 15:20","price":647650},{"date":"1397/07/08 15:25","price":647340},{"date":"1397/07/08 15:30","price":647030},{"date":"1397/07/08 15:40","price":643650},{"date":"1397/07/08 15:45","price":643340},{"date":"1397/07/08 15:50","price":642720},{"date":"1397/07/08 15:55","price":645800},{"date":"1397/07/08 16:00","price":643960},{"date":"1397/07/08 16:10","price":643340},{"date":"1397/07/08 16:15","price":642110},{"date":"1397/07/08 16:25","price":635030},{"date":"1397/07/08 16:30","price":642420},{"date":"1397/07/08 16:40","price":638720},{"date":"1397/07/08 16:45","price":640260},{"date":"1397/07/08 16:50","price":641800},{"date":"1397/07/08 16:55","price":642720},{"date":"1397/07/08 17:00","price":643960},{"date":"1397/07/08 17:05","price":644260},{"date":"1397/07/08 17:10","price":643960},{"date":"1397/07/08 17:15","price":640260},{"date":"1397/07/08 17:20","price":643650},{"date":"1397/07/08 17:25","price":645190},{"date":"1397/07/08 17:30","price":644260},{"date":"1397/07/08 17:40","price":643960},{"date":"1397/07/08 17:45","price":642420},{"date":"1397/07/08 17:50","price":643650},{"date":"1397/07/08 17:55","price":643960},{"date":"1397/07/08 18:00","price":642720},{"date":"1397/07/08 18:05","price":640260},{"date":"1397/07/08 18:10","price":642110}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398