پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
476280
بیشترین: 
497050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
481590
زمان: 
7/8 18:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 8 مهر 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 8 مهر 1397 , 481590 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 11:15","price":488281},{"date":"1397/07/08 11:25","price":483660},{"date":"1397/07/08 11:30","price":479050},{"date":"1397/07/08 11:40","price":482510},{"date":"1397/07/08 11:45","price":486430},{"date":"1397/07/08 11:50","price":487820},{"date":"1397/07/08 11:55","price":488970},{"date":"1397/07/08 12:00","price":495210},{"date":"1397/07/08 12:05","price":497050},{"date":"1397/07/08 12:10","price":493590},{"date":"1397/07/08 12:15","price":495210},{"date":"1397/07/08 12:20","price":494750},{"date":"1397/07/08 12:25","price":495900},{"date":"1397/07/08 12:30","price":495670},{"date":"1397/07/08 12:40","price":491740},{"date":"1397/07/08 12:45","price":491510},{"date":"1397/07/08 12:55","price":490590},{"date":"1397/07/08 13:00","price":492210},{"date":"1397/07/08 13:05","price":492670},{"date":"1397/07/08 13:10","price":490590},{"date":"1397/07/08 13:20","price":489440},{"date":"1397/07/08 13:25","price":488280},{"date":"1397/07/08 13:30","price":491740},{"date":"1397/07/08 13:40","price":489210},{"date":"1397/07/08 13:45","price":490820},{"date":"1397/07/08 13:50","price":488740},{"date":"1397/07/08 13:55","price":487820},{"date":"1397/07/08 14:00","price":488050},{"date":"1397/07/08 14:05","price":488280},{"date":"1397/07/08 14:10","price":487940},{"date":"1397/07/08 14:15","price":481120},{"date":"1397/07/08 14:20","price":481360},{"date":"1397/07/08 14:25","price":486670},{"date":"1397/07/08 14:30","price":486430},{"date":"1397/07/08 14:40","price":487130},{"date":"1397/07/08 14:50","price":487360},{"date":"1397/07/08 14:55","price":487590},{"date":"1397/07/08 15:00","price":486900},{"date":"1397/07/08 15:05","price":486670},{"date":"1397/07/08 15:10","price":485970},{"date":"1397/07/08 15:20","price":485740},{"date":"1397/07/08 15:25","price":485510},{"date":"1397/07/08 15:30","price":485280},{"date":"1397/07/08 15:40","price":482740},{"date":"1397/07/08 15:45","price":482510},{"date":"1397/07/08 15:50","price":482050},{"date":"1397/07/08 15:55","price":484360},{"date":"1397/07/08 16:00","price":482970},{"date":"1397/07/08 16:10","price":482510},{"date":"1397/07/08 16:15","price":481590},{"date":"1397/07/08 16:25","price":476280},{"date":"1397/07/08 16:30","price":481820},{"date":"1397/07/08 16:40","price":479050},{"date":"1397/07/08 16:45","price":480200},{"date":"1397/07/08 16:50","price":481360},{"date":"1397/07/08 16:55","price":482050},{"date":"1397/07/08 17:00","price":482970},{"date":"1397/07/08 17:05","price":483200},{"date":"1397/07/08 17:10","price":482970},{"date":"1397/07/08 17:15","price":480200},{"date":"1397/07/08 17:20","price":482740},{"date":"1397/07/08 17:25","price":483900},{"date":"1397/07/08 17:30","price":483200},{"date":"1397/07/08 17:40","price":482970},{"date":"1397/07/08 17:45","price":481820},{"date":"1397/07/08 17:50","price":482740},{"date":"1397/07/08 17:55","price":482970},{"date":"1397/07/08 18:00","price":482050},{"date":"1397/07/08 18:05","price":480200},{"date":"1397/07/08 18:10","price":481590}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398