کمترین: 
135
بیشترین: 
140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
136
زمان: 
7/8 21:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 8 مهر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 8 مهر 1397 , 136 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 11:10","price":137},{"date":"1397/07/08 11:20","price":139},{"date":"1397/07/08 11:50","price":136},{"date":"1397/07/08 12:00","price":137},{"date":"1397/07/08 12:10","price":138},{"date":"1397/07/08 12:20","price":140},{"date":"1397/07/08 12:30","price":139},{"date":"1397/07/08 13:00","price":138},{"date":"1397/07/08 13:30","price":139},{"date":"1397/07/08 13:50","price":138},{"date":"1397/07/08 14:00","price":137},{"date":"1397/07/08 14:10","price":138},{"date":"1397/07/08 14:20","price":137},{"date":"1397/07/08 14:50","price":138},{"date":"1397/07/08 15:10","price":137},{"date":"1397/07/08 16:10","price":136},{"date":"1397/07/08 16:30","price":135},{"date":"1397/07/08 16:50","price":136},{"date":"1397/07/08 17:50","price":137},{"date":"1397/07/08 18:50","price":136},{"date":"1397/07/08 20:50","price":137},{"date":"1397/07/08 21:00","price":136}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399