کمترین: 
17080
بیشترین: 
17280
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17200
زمان: 
7/8 15:10
قیمت دلار دوبی امروز 8 مهر 1397
قیمت دلار دوبیدر تاریخ 8 مهر 1397 , 17200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 11:10","price":17280},{"date":"1397/07/08 11:30","price":17080},{"date":"1397/07/08 12:30","price":17270},{"date":"1397/07/08 15:10","price":17200}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399