پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2190100
بیشترین: 
2270000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2203800
زمان: 
7/8 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 8 مهر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 8 مهر 1397 , 2203800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 11:05","price":2234700},{"date":"1397/07/08 11:15","price":2241300},{"date":"1397/07/08 11:25","price":2234700},{"date":"1397/07/08 11:40","price":2232500},{"date":"1397/07/08 11:45","price":2236900},{"date":"1397/07/08 11:50","price":2237800},{"date":"1397/07/08 11:55","price":2256800},{"date":"1397/07/08 12:00","price":2252400},{"date":"1397/07/08 12:05","price":2265600},{"date":"1397/07/08 12:10","price":2261200},{"date":"1397/07/08 12:15","price":2270000},{"date":"1397/07/08 12:20","price":2265600},{"date":"1397/07/08 12:25","price":2261200},{"date":"1397/07/08 12:30","price":2270000},{"date":"1397/07/08 12:40","price":2261200},{"date":"1397/07/08 12:45","price":2252400},{"date":"1397/07/08 12:50","price":2256800},{"date":"1397/07/08 12:55","price":2252400},{"date":"1397/07/08 13:00","price":2247900},{"date":"1397/07/08 13:05","price":2252400},{"date":"1397/07/08 13:10","price":2247900},{"date":"1397/07/08 13:40","price":2239100},{"date":"1397/07/08 13:45","price":2243500},{"date":"1397/07/08 13:50","price":2239100},{"date":"1397/07/08 13:55","price":2236900},{"date":"1397/07/08 14:00","price":2241300},{"date":"1397/07/08 14:05","price":2243500},{"date":"1397/07/08 14:10","price":2236900},{"date":"1397/07/08 14:15","price":2225900},{"date":"1397/07/08 14:20","price":2214800},{"date":"1397/07/08 14:25","price":2225900},{"date":"1397/07/08 14:30","price":2232500},{"date":"1397/07/08 14:45","price":2235600},{"date":"1397/07/08 14:50","price":2236900},{"date":"1397/07/08 14:55","price":2247900},{"date":"1397/07/08 15:00","price":2239100},{"date":"1397/07/08 15:05","price":2232500},{"date":"1397/07/08 15:10","price":2228100},{"date":"1397/07/08 15:15","price":2223600},{"date":"1397/07/08 15:20","price":2228100},{"date":"1397/07/08 15:25","price":2232000},{"date":"1397/07/08 15:30","price":2225000},{"date":"1397/07/08 15:40","price":2228100},{"date":"1397/07/08 15:45","price":2226700},{"date":"1397/07/08 15:50","price":2221400},{"date":"1397/07/08 15:55","price":2214800},{"date":"1397/07/08 16:00","price":2218800},{"date":"1397/07/08 16:05","price":2214800},{"date":"1397/07/08 16:10","price":2203800},{"date":"1397/07/08 16:15","price":2208200},{"date":"1397/07/08 16:20","price":2203800},{"date":"1397/07/08 16:25","price":2197100},{"date":"1397/07/08 16:40","price":2212600},{"date":"1397/07/08 16:45","price":2214800},{"date":"1397/07/08 16:50","price":2212600},{"date":"1397/07/08 16:55","price":2206000},{"date":"1397/07/08 17:00","price":2214800},{"date":"1397/07/08 17:05","price":2217000},{"date":"1397/07/08 17:10","price":2212600},{"date":"1397/07/08 17:20","price":2213500},{"date":"1397/07/08 17:25","price":2221400},{"date":"1397/07/08 17:30","price":2223600},{"date":"1397/07/08 17:40","price":2225000},{"date":"1397/07/08 17:45","price":2232500},{"date":"1397/07/08 17:50","price":2228100},{"date":"1397/07/08 18:00","price":2232500},{"date":"1397/07/08 18:05","price":2225900},{"date":"1397/07/08 18:10","price":2230300},{"date":"1397/07/08 18:15","price":2234700},{"date":"1397/07/08 18:20","price":2232500},{"date":"1397/07/08 18:25","price":2225900},{"date":"1397/07/08 18:40","price":2212600},{"date":"1397/07/08 18:45","price":2210400},{"date":"1397/07/08 19:05","price":2206000},{"date":"1397/07/08 19:10","price":2199400},{"date":"1397/07/08 19:15","price":2194900},{"date":"1397/07/08 19:20","price":2203800},{"date":"1397/07/08 19:25","price":2206000},{"date":"1397/07/08 19:30","price":2202000},{"date":"1397/07/08 19:40","price":2203800},{"date":"1397/07/08 19:55","price":2206000},{"date":"1397/07/08 20:00","price":2190100},{"date":"1397/07/08 20:05","price":2201600},{"date":"1397/07/08 20:15","price":2203800},{"date":"1397/07/08 20:30","price":2214800},{"date":"1397/07/08 21:00","price":2208200},{"date":"1397/07/08 21:10","price":2203800}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398