کمترین: 
192256
بیشترین: 
195104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
195104.0
زمان: 
7/8 13:30
قیمت شاخص بورس امروز 8 مهر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 8 مهر 1397 , 195104.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:30","price":192256.0},{"date":"1397/07/08 13:30","price":195104.0}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398