پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12381
بیشترین: 
12766
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12469
زمان: 
7/8 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 8 مهر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 8 مهر 1397 , 12469 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":12636},{"date":"1397/07/08 11:00","price":12611},{"date":"1397/07/08 11:10","price":12488},{"date":"1397/07/08 11:20","price":12674},{"date":"1397/07/08 11:30","price":12611},{"date":"1397/07/08 11:50","price":12486},{"date":"1397/07/08 12:00","price":12599},{"date":"1397/07/08 12:10","price":12692},{"date":"1397/07/08 12:20","price":12766},{"date":"1397/07/08 12:30","price":12692},{"date":"1397/07/08 12:50","price":12717},{"date":"1397/07/08 13:00","price":12705},{"date":"1397/07/08 13:10","price":12630},{"date":"1397/07/08 13:30","price":12680},{"date":"1397/07/08 13:50","price":12630},{"date":"1397/07/08 14:00","price":12586},{"date":"1397/07/08 14:10","price":12624},{"date":"1397/07/08 14:20","price":12537},{"date":"1397/07/08 14:30","price":12513},{"date":"1397/07/08 14:50","price":12579},{"date":"1397/07/08 15:00","price":12624},{"date":"1397/07/08 15:10","price":12537},{"date":"1397/07/08 15:20","price":12513},{"date":"1397/07/08 15:30","price":12549},{"date":"1397/07/08 15:50","price":12537},{"date":"1397/07/08 16:00","price":12463},{"date":"1397/07/08 16:10","price":12438},{"date":"1397/07/08 16:20","price":12405},{"date":"1397/07/08 16:30","price":12388},{"date":"1397/07/08 16:50","price":12425},{"date":"1397/07/08 17:00","price":12430},{"date":"1397/07/08 17:10","price":12463},{"date":"1397/07/08 17:20","price":12450},{"date":"1397/07/08 17:30","price":12513},{"date":"1397/07/08 17:50","price":12562},{"date":"1397/07/08 18:00","price":12537},{"date":"1397/07/08 18:20","price":12574},{"date":"1397/07/08 18:30","price":12562},{"date":"1397/07/08 18:50","price":12438},{"date":"1397/07/08 19:00","price":12425},{"date":"1397/07/08 19:10","price":12413},{"date":"1397/07/08 19:20","price":12381},{"date":"1397/07/08 19:30","price":12444},{"date":"1397/07/08 19:50","price":12431},{"date":"1397/07/08 20:10","price":12418},{"date":"1397/07/08 20:20","price":12431},{"date":"1397/07/08 20:30","price":12448},{"date":"1397/07/08 20:50","price":12494},{"date":"1397/07/08 21:10","price":12456},{"date":"1397/07/08 21:20","price":12469}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398