پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
44593
بیشترین: 
45892
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44909
زمان: 
7/8 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 8 مهر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 مهر 1397 , 44909 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":45512},{"date":"1397/07/08 11:10","price":45067},{"date":"1397/07/08 11:20","price":45649},{"date":"1397/07/08 11:30","price":45512},{"date":"1397/07/08 11:50","price":44954},{"date":"1397/07/08 12:00","price":45288},{"date":"1397/07/08 12:10","price":45536},{"date":"1397/07/08 12:20","price":45892},{"date":"1397/07/08 12:30","price":45712},{"date":"1397/07/08 12:50","price":45805},{"date":"1397/07/08 13:00","price":45760},{"date":"1397/07/08 13:10","price":45491},{"date":"1397/07/08 13:30","price":45670},{"date":"1397/07/08 13:50","price":45581},{"date":"1397/07/08 14:00","price":45333},{"date":"1397/07/08 14:10","price":45467},{"date":"1397/07/08 14:20","price":45154},{"date":"1397/07/08 14:30","price":45067},{"date":"1397/07/08 14:50","price":45307},{"date":"1397/07/08 15:00","price":45467},{"date":"1397/07/08 15:10","price":45199},{"date":"1397/07/08 15:20","price":45067},{"date":"1397/07/08 15:30","price":45199},{"date":"1397/07/08 15:50","price":45154},{"date":"1397/07/08 16:00","price":44888},{"date":"1397/07/08 16:10","price":44798},{"date":"1397/07/08 16:20","price":44680},{"date":"1397/07/08 16:30","price":44619},{"date":"1397/07/08 16:50","price":44753},{"date":"1397/07/08 17:00","price":44769},{"date":"1397/07/08 17:10","price":44888},{"date":"1397/07/08 17:20","price":44843},{"date":"1397/07/08 17:30","price":45067},{"date":"1397/07/08 17:50","price":45243},{"date":"1397/07/08 18:00","price":45154},{"date":"1397/07/08 18:20","price":45288},{"date":"1397/07/08 18:30","price":45243},{"date":"1397/07/08 18:50","price":44798},{"date":"1397/07/08 19:00","price":44753},{"date":"1397/07/08 19:10","price":44709},{"date":"1397/07/08 19:20","price":44593},{"date":"1397/07/08 19:30","price":44819},{"date":"1397/07/08 19:50","price":44775},{"date":"1397/07/08 20:10","price":44727},{"date":"1397/07/08 20:20","price":44775},{"date":"1397/07/08 20:30","price":44835},{"date":"1397/07/08 20:50","price":44998},{"date":"1397/07/08 21:10","price":44864},{"date":"1397/07/08 21:20","price":44909}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398