پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
56011
بیشترین: 
57755
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56408
زمان: 
7/8 21:20
قیمت دینار کویت امروز 8 مهر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 8 مهر 1397 , 56408 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":57166},{"date":"1397/07/08 11:10","price":56607},{"date":"1397/07/08 11:20","price":57338},{"date":"1397/07/08 11:30","price":57166},{"date":"1397/07/08 11:50","price":56488},{"date":"1397/07/08 12:00","price":56997},{"date":"1397/07/08 12:10","price":57417},{"date":"1397/07/08 12:20","price":57755},{"date":"1397/07/08 12:30","price":57417},{"date":"1397/07/08 12:50","price":57533},{"date":"1397/07/08 13:00","price":57477},{"date":"1397/07/08 13:10","price":57139},{"date":"1397/07/08 13:30","price":57364},{"date":"1397/07/08 13:50","price":57252},{"date":"1397/07/08 14:00","price":56941},{"date":"1397/07/08 14:10","price":57110},{"date":"1397/07/08 14:20","price":56716},{"date":"1397/07/08 14:30","price":56607},{"date":"1397/07/08 14:50","price":56908},{"date":"1397/07/08 15:00","price":57110},{"date":"1397/07/08 15:10","price":56716},{"date":"1397/07/08 15:20","price":56607},{"date":"1397/07/08 15:30","price":56772},{"date":"1397/07/08 15:50","price":56716},{"date":"1397/07/08 16:00","price":56382},{"date":"1397/07/08 16:10","price":56269},{"date":"1397/07/08 16:20","price":56120},{"date":"1397/07/08 16:30","price":56044},{"date":"1397/07/08 16:50","price":56213},{"date":"1397/07/08 17:00","price":56233},{"date":"1397/07/08 17:10","price":56382},{"date":"1397/07/08 17:20","price":56325},{"date":"1397/07/08 17:30","price":56607},{"date":"1397/07/08 17:50","price":56828},{"date":"1397/07/08 18:00","price":56716},{"date":"1397/07/08 18:20","price":56885},{"date":"1397/07/08 18:30","price":56828},{"date":"1397/07/08 18:50","price":56269},{"date":"1397/07/08 19:00","price":56213},{"date":"1397/07/08 19:10","price":56157},{"date":"1397/07/08 19:20","price":56011},{"date":"1397/07/08 19:30","price":56296},{"date":"1397/07/08 19:50","price":56239},{"date":"1397/07/08 20:10","price":56180},{"date":"1397/07/08 20:20","price":56239},{"date":"1397/07/08 20:30","price":56315},{"date":"1397/07/08 20:50","price":56521},{"date":"1397/07/08 21:10","price":56352},{"date":"1397/07/08 21:20","price":56408}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398