کمترین: 
258
بیشترین: 
265
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
260
زمان: 
7/8 21:20
قیمت روبل روسیه امروز 8 مهر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 8 مهر 1397 , 260 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":263},{"date":"1397/07/08 11:10","price":261},{"date":"1397/07/08 11:20","price":264},{"date":"1397/07/08 11:30","price":263},{"date":"1397/07/08 11:50","price":260},{"date":"1397/07/08 12:00","price":262},{"date":"1397/07/08 12:10","price":264},{"date":"1397/07/08 12:20","price":265},{"date":"1397/07/08 12:30","price":264},{"date":"1397/07/08 13:10","price":263},{"date":"1397/07/08 13:30","price":264},{"date":"1397/07/08 14:00","price":262},{"date":"1397/07/08 14:20","price":261},{"date":"1397/07/08 14:50","price":262},{"date":"1397/07/08 15:00","price":263},{"date":"1397/07/08 15:10","price":262},{"date":"1397/07/08 15:20","price":261},{"date":"1397/07/08 16:00","price":259},{"date":"1397/07/08 16:20","price":258},{"date":"1397/07/08 16:50","price":259},{"date":"1397/07/08 17:30","price":261},{"date":"1397/07/08 18:20","price":262},{"date":"1397/07/08 18:50","price":259},{"date":"1397/07/08 19:10","price":258},{"date":"1397/07/08 19:30","price":259},{"date":"1397/07/08 20:50","price":260},{"date":"1397/07/08 21:10","price":259},{"date":"1397/07/08 21:20","price":260}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399