پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
17245
بیشترین: 
17782
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17368
زمان: 
7/8 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 8 مهر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 8 مهر 1397 , 17368 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":17601},{"date":"1397/07/08 11:10","price":17429},{"date":"1397/07/08 11:20","price":17654},{"date":"1397/07/08 11:30","price":17601},{"date":"1397/07/08 11:50","price":17392},{"date":"1397/07/08 12:00","price":17549},{"date":"1397/07/08 12:10","price":17678},{"date":"1397/07/08 12:20","price":17782},{"date":"1397/07/08 12:30","price":17678},{"date":"1397/07/08 12:50","price":17714},{"date":"1397/07/08 13:00","price":17697},{"date":"1397/07/08 13:10","price":17593},{"date":"1397/07/08 13:30","price":17662},{"date":"1397/07/08 13:50","price":17627},{"date":"1397/07/08 14:00","price":17532},{"date":"1397/07/08 14:10","price":17549},{"date":"1397/07/08 14:20","price":17462},{"date":"1397/07/08 14:30","price":17429},{"date":"1397/07/08 14:50","price":17522},{"date":"1397/07/08 15:00","price":17549},{"date":"1397/07/08 15:10","price":17480},{"date":"1397/07/08 15:20","price":17429},{"date":"1397/07/08 15:30","price":17480},{"date":"1397/07/08 15:50","price":17462},{"date":"1397/07/08 16:00","price":17360},{"date":"1397/07/08 16:10","price":17325},{"date":"1397/07/08 16:20","price":17279},{"date":"1397/07/08 16:30","price":17256},{"date":"1397/07/08 16:50","price":17308},{"date":"1397/07/08 17:00","price":17314},{"date":"1397/07/08 17:10","price":17360},{"date":"1397/07/08 17:20","price":17342},{"date":"1397/07/08 17:30","price":17429},{"date":"1397/07/08 17:50","price":17497},{"date":"1397/07/08 18:00","price":17462},{"date":"1397/07/08 18:20","price":17514},{"date":"1397/07/08 18:30","price":17497},{"date":"1397/07/08 18:50","price":17325},{"date":"1397/07/08 19:00","price":17308},{"date":"1397/07/08 19:10","price":17290},{"date":"1397/07/08 19:20","price":17245},{"date":"1397/07/08 19:30","price":17333},{"date":"1397/07/08 19:50","price":17316},{"date":"1397/07/08 20:10","price":17297},{"date":"1397/07/08 20:20","price":17316},{"date":"1397/07/08 20:30","price":17339},{"date":"1397/07/08 20:50","price":17402},{"date":"1397/07/08 21:10","price":17350},{"date":"1397/07/08 21:20","price":17368}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398