پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14911
بیشترین: 
15376
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15017
زمان: 
7/8 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 8 مهر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 8 مهر 1397 , 15017 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":15219},{"date":"1397/07/08 10:30","price":15189},{"date":"1397/07/08 10:50","price":15219},{"date":"1397/07/08 11:10","price":15070},{"date":"1397/07/08 11:20","price":15265},{"date":"1397/07/08 11:30","price":15219},{"date":"1397/07/08 11:50","price":15038},{"date":"1397/07/08 12:00","price":15174},{"date":"1397/07/08 12:10","price":15286},{"date":"1397/07/08 12:20","price":15376},{"date":"1397/07/08 12:30","price":15286},{"date":"1397/07/08 12:50","price":15317},{"date":"1397/07/08 13:00","price":15302},{"date":"1397/07/08 13:10","price":15212},{"date":"1397/07/08 13:30","price":15272},{"date":"1397/07/08 13:50","price":15242},{"date":"1397/07/08 14:00","price":15159},{"date":"1397/07/08 14:10","price":15204},{"date":"1397/07/08 14:20","price":15099},{"date":"1397/07/08 14:30","price":15070},{"date":"1397/07/08 14:50","price":15150},{"date":"1397/07/08 15:00","price":15204},{"date":"1397/07/08 15:10","price":15129},{"date":"1397/07/08 15:20","price":15070},{"date":"1397/07/08 15:30","price":15114},{"date":"1397/07/08 15:50","price":15099},{"date":"1397/07/08 16:00","price":15010},{"date":"1397/07/08 16:10","price":14980},{"date":"1397/07/08 16:20","price":14940},{"date":"1397/07/08 16:30","price":14920},{"date":"1397/07/08 16:50","price":14965},{"date":"1397/07/08 17:00","price":14970},{"date":"1397/07/08 17:10","price":15010},{"date":"1397/07/08 17:20","price":14995},{"date":"1397/07/08 17:30","price":15070},{"date":"1397/07/08 17:50","price":15129},{"date":"1397/07/08 18:00","price":15099},{"date":"1397/07/08 18:20","price":15144},{"date":"1397/07/08 18:30","price":15129},{"date":"1397/07/08 18:50","price":14980},{"date":"1397/07/08 19:00","price":14965},{"date":"1397/07/08 19:10","price":14950},{"date":"1397/07/08 19:20","price":14911},{"date":"1397/07/08 19:30","price":14987},{"date":"1397/07/08 19:50","price":14972},{"date":"1397/07/08 20:10","price":14956},{"date":"1397/07/08 20:20","price":14972},{"date":"1397/07/08 20:30","price":14992},{"date":"1397/07/08 20:50","price":15047},{"date":"1397/07/08 21:10","price":15002},{"date":"1397/07/08 21:20","price":15017}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398