پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
22057
بیشترین: 
22744
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22214
زمان: 
7/8 21:20
قیمت پوند امروز 8 مهر 1397
قیمت پونددر تاریخ 8 مهر 1397 , 22214 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":22512},{"date":"1397/07/08 10:30","price":22468},{"date":"1397/07/08 10:50","price":22512},{"date":"1397/07/08 11:10","price":22292},{"date":"1397/07/08 11:20","price":22580},{"date":"1397/07/08 11:30","price":22512},{"date":"1397/07/08 11:50","price":22245},{"date":"1397/07/08 12:00","price":22446},{"date":"1397/07/08 12:10","price":22611},{"date":"1397/07/08 12:20","price":22744},{"date":"1397/07/08 12:30","price":22611},{"date":"1397/07/08 12:50","price":22657},{"date":"1397/07/08 13:00","price":22635},{"date":"1397/07/08 13:10","price":22502},{"date":"1397/07/08 13:30","price":22590},{"date":"1397/07/08 13:50","price":22546},{"date":"1397/07/08 14:00","price":22424},{"date":"1397/07/08 14:10","price":22490},{"date":"1397/07/08 14:20","price":22335},{"date":"1397/07/08 14:30","price":22292},{"date":"1397/07/08 14:50","price":22411},{"date":"1397/07/08 15:00","price":22490},{"date":"1397/07/08 15:10","price":22357},{"date":"1397/07/08 15:20","price":22292},{"date":"1397/07/08 15:30","price":22357},{"date":"1397/07/08 15:50","price":22335},{"date":"1397/07/08 16:00","price":22203},{"date":"1397/07/08 16:10","price":22159},{"date":"1397/07/08 16:20","price":22100},{"date":"1397/07/08 16:30","price":22070},{"date":"1397/07/08 16:50","price":22137},{"date":"1397/07/08 17:00","price":22145},{"date":"1397/07/08 17:10","price":22203},{"date":"1397/07/08 17:20","price":22181},{"date":"1397/07/08 17:30","price":22292},{"date":"1397/07/08 17:50","price":22379},{"date":"1397/07/08 18:00","price":22335},{"date":"1397/07/08 18:20","price":22402},{"date":"1397/07/08 18:30","price":22379},{"date":"1397/07/08 18:50","price":22159},{"date":"1397/07/08 19:00","price":22137},{"date":"1397/07/08 19:10","price":22115},{"date":"1397/07/08 19:20","price":22057},{"date":"1397/07/08 19:30","price":22170},{"date":"1397/07/08 19:50","price":22147},{"date":"1397/07/08 20:10","price":22124},{"date":"1397/07/08 20:20","price":22147},{"date":"1397/07/08 20:30","price":22177},{"date":"1397/07/08 20:50","price":22258},{"date":"1397/07/08 21:10","price":22192},{"date":"1397/07/08 21:20","price":22214}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398