پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
19640
بیشترین: 
20252
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19780
زمان: 
7/8 21:20
قیمت یورو امروز 8 مهر 1397
قیمت یورودر تاریخ 8 مهر 1397 , 19780 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":20045},{"date":"1397/07/08 10:30","price":20006},{"date":"1397/07/08 10:50","price":20045},{"date":"1397/07/08 11:10","price":19849},{"date":"1397/07/08 11:20","price":20106},{"date":"1397/07/08 11:30","price":20045},{"date":"1397/07/08 11:50","price":19808},{"date":"1397/07/08 12:00","price":19986},{"date":"1397/07/08 12:10","price":20134},{"date":"1397/07/08 12:20","price":20252},{"date":"1397/07/08 12:30","price":20134},{"date":"1397/07/08 12:50","price":20174},{"date":"1397/07/08 13:00","price":20154},{"date":"1397/07/08 13:10","price":20036},{"date":"1397/07/08 13:30","price":20115},{"date":"1397/07/08 13:50","price":20076},{"date":"1397/07/08 14:00","price":19967},{"date":"1397/07/08 14:10","price":20026},{"date":"1397/07/08 14:20","price":19888},{"date":"1397/07/08 14:30","price":19849},{"date":"1397/07/08 14:50","price":19955},{"date":"1397/07/08 15:00","price":19986},{"date":"1397/07/08 15:10","price":19907},{"date":"1397/07/08 15:20","price":19849},{"date":"1397/07/08 15:30","price":19907},{"date":"1397/07/08 15:50","price":19888},{"date":"1397/07/08 16:00","price":19770},{"date":"1397/07/08 16:10","price":19731},{"date":"1397/07/08 16:20","price":19679},{"date":"1397/07/08 16:30","price":19652},{"date":"1397/07/08 16:50","price":19711},{"date":"1397/07/08 17:00","price":19718},{"date":"1397/07/08 17:10","price":19770},{"date":"1397/07/08 17:20","price":19751},{"date":"1397/07/08 17:30","price":19849},{"date":"1397/07/08 17:50","price":19927},{"date":"1397/07/08 18:00","price":19888},{"date":"1397/07/08 18:20","price":19947},{"date":"1397/07/08 18:30","price":19927},{"date":"1397/07/08 18:50","price":19731},{"date":"1397/07/08 19:00","price":19711},{"date":"1397/07/08 19:10","price":19691},{"date":"1397/07/08 19:20","price":19640},{"date":"1397/07/08 19:30","price":19740},{"date":"1397/07/08 19:50","price":19720},{"date":"1397/07/08 20:10","price":19700},{"date":"1397/07/08 20:20","price":19720},{"date":"1397/07/08 20:30","price":19747},{"date":"1397/07/08 20:50","price":19819},{"date":"1397/07/08 21:10","price":19760},{"date":"1397/07/08 21:20","price":19780}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398