کمترین: 
17030
بیشترین: 
17390
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17080
زمان: 
7/8 19:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 8 مهر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 8 مهر 1397 , 17080 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":17390},{"date":"1397/07/08 11:30","price":17270},{"date":"1397/07/08 11:50","price":17260},{"date":"1397/07/08 12:30","price":17380},{"date":"1397/07/08 13:00","price":17330},{"date":"1397/07/08 13:30","price":17300},{"date":"1397/07/08 14:20","price":17200},{"date":"1397/07/08 14:50","price":17250},{"date":"1397/07/08 15:00","price":17200},{"date":"1397/07/08 15:10","price":17240},{"date":"1397/07/08 16:40","price":17030},{"date":"1397/07/08 16:50","price":17050},{"date":"1397/07/08 17:50","price":17100},{"date":"1397/07/08 18:50","price":17130},{"date":"1397/07/08 19:50","price":17080}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399