پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
16885
بیشترین: 
17419
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17022
زمان: 
7/8 21:20
قیمت دلار امروز 8 مهر 1397
قیمت دلاردر تاریخ 8 مهر 1397 , 17022 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 10:20","price":17360},{"date":"1397/07/08 11:00","price":17326},{"date":"1397/07/08 11:10","price":17156},{"date":"1397/07/08 11:20","price":17327},{"date":"1397/07/08 11:30","price":17275},{"date":"1397/07/08 11:50","price":17070},{"date":"1397/07/08 12:00","price":17275},{"date":"1397/07/08 12:10","price":17351},{"date":"1397/07/08 12:20","price":17419},{"date":"1397/07/08 12:30","price":17351},{"date":"1397/07/08 12:50","price":17335},{"date":"1397/07/08 13:10","price":17267},{"date":"1397/07/08 13:30","price":17335},{"date":"1397/07/08 13:50","price":17301},{"date":"1397/07/08 14:00","price":17207},{"date":"1397/07/08 14:10","price":17258},{"date":"1397/07/08 14:20","price":17089},{"date":"1397/07/08 14:50","price":17197},{"date":"1397/07/08 15:00","price":17241},{"date":"1397/07/08 15:10","price":17139},{"date":"1397/07/08 15:20","price":17106},{"date":"1397/07/08 15:30","price":17156},{"date":"1397/07/08 15:50","price":17139},{"date":"1397/07/08 16:00","price":17027},{"date":"1397/07/08 16:10","price":16970},{"date":"1397/07/08 16:20","price":16987},{"date":"1397/07/08 16:30","price":16885},{"date":"1397/07/08 16:40","price":16936},{"date":"1397/07/08 16:50","price":17038},{"date":"1397/07/08 17:00","price":16993},{"date":"1397/07/08 17:10","price":17038},{"date":"1397/07/08 17:20","price":17021},{"date":"1397/07/08 17:30","price":17106},{"date":"1397/07/08 17:50","price":17173},{"date":"1397/07/08 18:00","price":17139},{"date":"1397/07/08 18:10","price":17123},{"date":"1397/07/08 18:20","price":17190},{"date":"1397/07/08 18:30","price":17123},{"date":"1397/07/08 18:50","price":17004},{"date":"1397/07/08 19:00","price":16987},{"date":"1397/07/08 19:10","price":16970},{"date":"1397/07/08 19:20","price":16926},{"date":"1397/07/08 19:30","price":17012},{"date":"1397/07/08 19:50","price":16995},{"date":"1397/07/08 20:10","price":16977},{"date":"1397/07/08 20:20","price":16995},{"date":"1397/07/08 20:30","price":17018},{"date":"1397/07/08 20:50","price":17080},{"date":"1397/07/08 21:10","price":17029},{"date":"1397/07/08 21:20","price":17022}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398