پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2096100
بیشترین: 
2164800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2109800
زمان: 
7/8 21:10
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 8 مهر 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 8 مهر 1397 , 2109800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 08:40","price":2140400},{"date":"1397/07/08 08:45","price":2144700},{"date":"1397/07/08 09:15","price":2140400},{"date":"1397/07/08 09:25","price":2144700},{"date":"1397/07/08 11:05","price":2123600},{"date":"1397/07/08 11:10","price":2139400},{"date":"1397/07/08 11:15","price":2151200},{"date":"1397/07/08 11:25","price":2144700},{"date":"1397/07/08 11:30","price":2150000},{"date":"1397/07/08 11:40","price":2126700},{"date":"1397/07/08 11:45","price":2120400},{"date":"1397/07/08 11:50","price":2121300},{"date":"1397/07/08 11:55","price":2144700},{"date":"1397/07/08 12:00","price":2140400},{"date":"1397/07/08 12:05","price":2158400},{"date":"1397/07/08 12:10","price":2154100},{"date":"1397/07/08 12:15","price":2162600},{"date":"1397/07/08 12:20","price":2158400},{"date":"1397/07/08 12:25","price":2154100},{"date":"1397/07/08 12:30","price":2162600},{"date":"1397/07/08 12:40","price":2164800},{"date":"1397/07/08 12:45","price":2156400},{"date":"1397/07/08 12:50","price":2160600},{"date":"1397/07/08 12:55","price":2156400},{"date":"1397/07/08 13:00","price":2152100},{"date":"1397/07/08 13:05","price":2156400},{"date":"1397/07/08 13:10","price":2152100},{"date":"1397/07/08 13:40","price":2143700},{"date":"1397/07/08 13:45","price":2147900},{"date":"1397/07/08 13:50","price":2143700},{"date":"1397/07/08 13:55","price":2136200},{"date":"1397/07/08 14:00","price":2140400},{"date":"1397/07/08 14:05","price":2142600},{"date":"1397/07/08 14:10","price":2136200},{"date":"1397/07/08 14:15","price":2125800},{"date":"1397/07/08 14:20","price":2115200},{"date":"1397/07/08 14:25","price":2125800},{"date":"1397/07/08 14:30","price":2132000},{"date":"1397/07/08 14:45","price":2135000},{"date":"1397/07/08 14:50","price":2136200},{"date":"1397/07/08 14:55","price":2146800},{"date":"1397/07/08 15:00","price":2138300},{"date":"1397/07/08 15:05","price":2132000},{"date":"1397/07/08 15:10","price":2127700},{"date":"1397/07/08 15:15","price":2123600},{"date":"1397/07/08 15:20","price":2127700},{"date":"1397/07/08 15:25","price":2131600},{"date":"1397/07/08 15:30","price":2124900},{"date":"1397/07/08 15:40","price":2127700},{"date":"1397/07/08 15:45","price":2126500},{"date":"1397/07/08 15:50","price":2121500},{"date":"1397/07/08 15:55","price":2115200},{"date":"1397/07/08 16:00","price":2118900},{"date":"1397/07/08 16:05","price":2115200},{"date":"1397/07/08 16:10","price":2104600},{"date":"1397/07/08 16:15","price":2108800},{"date":"1397/07/08 16:20","price":2104600},{"date":"1397/07/08 16:25","price":2096100},{"date":"1397/07/08 16:30","price":2098200},{"date":"1397/07/08 16:40","price":2113100},{"date":"1397/07/08 16:45","price":2115200},{"date":"1397/07/08 16:50","price":2113100},{"date":"1397/07/08 16:55","price":2106700},{"date":"1397/07/08 17:00","price":2113100},{"date":"1397/07/08 17:05","price":2117300},{"date":"1397/07/08 17:10","price":2113100},{"date":"1397/07/08 17:20","price":2113800},{"date":"1397/07/08 17:25","price":2121500},{"date":"1397/07/08 17:30","price":2123600},{"date":"1397/07/08 17:40","price":2124900},{"date":"1397/07/08 17:45","price":2132000},{"date":"1397/07/08 17:50","price":2127700},{"date":"1397/07/08 18:00","price":2132000},{"date":"1397/07/08 18:05","price":2125800},{"date":"1397/07/08 18:10","price":2129900},{"date":"1397/07/08 18:15","price":2134100},{"date":"1397/07/08 18:20","price":2132000},{"date":"1397/07/08 18:25","price":2125800},{"date":"1397/07/08 18:40","price":2113100},{"date":"1397/07/08 18:45","price":2110900},{"date":"1397/07/08 19:05","price":2106700},{"date":"1397/07/08 19:10","price":2100400},{"date":"1397/07/08 19:15","price":2101200},{"date":"1397/07/08 19:20","price":2109800},{"date":"1397/07/08 19:25","price":2111900},{"date":"1397/07/08 19:30","price":2108100},{"date":"1397/07/08 19:40","price":2109800},{"date":"1397/07/08 19:55","price":2111900},{"date":"1397/07/08 20:00","price":2096600},{"date":"1397/07/08 20:05","price":2107600},{"date":"1397/07/08 20:15","price":2109800},{"date":"1397/07/08 20:30","price":2120400},{"date":"1397/07/08 21:00","price":2114000},{"date":"1397/07/08 21:10","price":2109800}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398