پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2102300
بیشترین: 
2171100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2116000
زمان: 
7/8 21:10
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 8 مهر 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 8 مهر 1397 , 2116000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 08:40","price":2146700},{"date":"1397/07/08 08:45","price":2150900},{"date":"1397/07/08 09:15","price":2146700},{"date":"1397/07/08 09:25","price":2150900},{"date":"1397/07/08 11:05","price":2129900},{"date":"1397/07/08 11:10","price":2145700},{"date":"1397/07/08 11:15","price":2157400},{"date":"1397/07/08 11:25","price":2150900},{"date":"1397/07/08 11:30","price":2156300},{"date":"1397/07/08 11:40","price":2133000},{"date":"1397/07/08 11:45","price":2126600},{"date":"1397/07/08 11:50","price":2127500},{"date":"1397/07/08 11:55","price":2150900},{"date":"1397/07/08 12:00","price":2146700},{"date":"1397/07/08 12:05","price":2164600},{"date":"1397/07/08 12:10","price":2160400},{"date":"1397/07/08 12:15","price":2168800},{"date":"1397/07/08 12:20","price":2164600},{"date":"1397/07/08 12:25","price":2160400},{"date":"1397/07/08 12:30","price":2168800},{"date":"1397/07/08 12:40","price":2171100},{"date":"1397/07/08 12:45","price":2162600},{"date":"1397/07/08 12:50","price":2166800},{"date":"1397/07/08 12:55","price":2162600},{"date":"1397/07/08 13:00","price":2158400},{"date":"1397/07/08 13:05","price":2162600},{"date":"1397/07/08 13:10","price":2158400},{"date":"1397/07/08 13:40","price":2149900},{"date":"1397/07/08 13:45","price":2154100},{"date":"1397/07/08 13:50","price":2149900},{"date":"1397/07/08 13:55","price":2142400},{"date":"1397/07/08 14:00","price":2146700},{"date":"1397/07/08 14:05","price":2148800},{"date":"1397/07/08 14:10","price":2142400},{"date":"1397/07/08 14:15","price":2132000},{"date":"1397/07/08 14:20","price":2121400},{"date":"1397/07/08 14:25","price":2132000},{"date":"1397/07/08 14:30","price":2138200},{"date":"1397/07/08 14:45","price":2141200},{"date":"1397/07/08 14:50","price":2142400},{"date":"1397/07/08 14:55","price":2153000},{"date":"1397/07/08 15:00","price":2144600},{"date":"1397/07/08 15:05","price":2138200},{"date":"1397/07/08 15:10","price":2134000},{"date":"1397/07/08 15:15","price":2129900},{"date":"1397/07/08 15:20","price":2134000},{"date":"1397/07/08 15:25","price":2137800},{"date":"1397/07/08 15:30","price":2131100},{"date":"1397/07/08 15:40","price":2134000},{"date":"1397/07/08 15:45","price":2132700},{"date":"1397/07/08 15:50","price":2127700},{"date":"1397/07/08 15:55","price":2121400},{"date":"1397/07/08 16:00","price":2125100},{"date":"1397/07/08 16:05","price":2121400},{"date":"1397/07/08 16:10","price":2110800},{"date":"1397/07/08 16:15","price":2115000},{"date":"1397/07/08 16:20","price":2110800},{"date":"1397/07/08 16:25","price":2102300},{"date":"1397/07/08 16:30","price":2104500},{"date":"1397/07/08 16:40","price":2119300},{"date":"1397/07/08 16:45","price":2121400},{"date":"1397/07/08 16:50","price":2119300},{"date":"1397/07/08 16:55","price":2112900},{"date":"1397/07/08 17:00","price":2119300},{"date":"1397/07/08 17:05","price":2123500},{"date":"1397/07/08 17:10","price":2119300},{"date":"1397/07/08 17:20","price":2120000},{"date":"1397/07/08 17:25","price":2127700},{"date":"1397/07/08 17:30","price":2129900},{"date":"1397/07/08 17:40","price":2131100},{"date":"1397/07/08 17:45","price":2138200},{"date":"1397/07/08 17:50","price":2134000},{"date":"1397/07/08 18:00","price":2138200},{"date":"1397/07/08 18:05","price":2132000},{"date":"1397/07/08 18:10","price":2136100},{"date":"1397/07/08 18:15","price":2140300},{"date":"1397/07/08 18:20","price":2138200},{"date":"1397/07/08 18:25","price":2132000},{"date":"1397/07/08 18:40","price":2119300},{"date":"1397/07/08 18:45","price":2117200},{"date":"1397/07/08 19:05","price":2112900},{"date":"1397/07/08 19:10","price":2106600},{"date":"1397/07/08 19:15","price":2107400},{"date":"1397/07/08 19:20","price":2116000},{"date":"1397/07/08 19:25","price":2118200},{"date":"1397/07/08 19:30","price":2114300},{"date":"1397/07/08 19:40","price":2116000},{"date":"1397/07/08 19:55","price":2118200},{"date":"1397/07/08 20:00","price":2102800},{"date":"1397/07/08 20:05","price":2113800},{"date":"1397/07/08 20:15","price":2116000},{"date":"1397/07/08 20:30","price":2126600},{"date":"1397/07/08 21:00","price":2120300},{"date":"1397/07/08 21:10","price":2116000}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398