کمترین: 
229.8
بیشترین: 
235.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
231.56
زمان: 
7/8 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 8 مهر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 مهر 1397 , 231.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 01:30","price":230.37},{"date":"1397/07/08 02:00","price":232},{"date":"1397/07/08 04:30","price":229.8},{"date":"1397/07/08 05:00","price":230.61},{"date":"1397/07/08 07:30","price":230.92},{"date":"1397/07/08 08:00","price":230.56},{"date":"1397/07/08 10:30","price":230.73},{"date":"1397/07/08 11:00","price":230.89},{"date":"1397/07/08 13:30","price":232.37},{"date":"1397/07/08 16:30","price":234.29},{"date":"1397/07/08 17:00","price":235.21},{"date":"1397/07/08 19:30","price":234.17},{"date":"1397/07/08 20:00","price":233.6},{"date":"1397/07/08 22:30","price":232.49},{"date":"1397/07/08 23:00","price":231.56}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399