کمترین: 
6563
بیشترین: 
6644.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6624.9
زمان: 
7/8 23:00
قیمت بیت کوین امروز 8 مهر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 مهر 1397 , 6624.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/08 01:30","price":6604.6},{"date":"1397/07/08 02:00","price":6598.2},{"date":"1397/07/08 04:30","price":6604.6},{"date":"1397/07/08 05:00","price":6578.2},{"date":"1397/07/08 07:30","price":6584},{"date":"1397/07/08 08:00","price":6574.6},{"date":"1397/07/08 10:30","price":6563},{"date":"1397/07/08 11:00","price":6588.2},{"date":"1397/07/08 13:30","price":6593.3},{"date":"1397/07/08 14:00","price":6585.1},{"date":"1397/07/08 16:30","price":6636.9},{"date":"1397/07/08 17:00","price":6634},{"date":"1397/07/08 19:30","price":6644.9},{"date":"1397/07/08 20:00","price":6623.4},{"date":"1397/07/08 22:30","price":6626.9},{"date":"1397/07/08 23:00","price":6624.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399