کمترین: 
17800
بیشترین: 
17800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17800
زمان: 
7/7 15:50
قیمت دلار پیرانشهر امروز 7 مهر 1397
قیمت دلار پیرانشهردر تاریخ 7 مهر 1397 , 17800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 15:50","price":17800}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399