کمترین: 
1740
بیشترین: 
1790
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1760
زمان: 
7/7 17:00
قیمت حواله دلار از گرجستان امروز 7 مهر 1397
قیمت حواله دلار از گرجستاندر تاریخ 7 مهر 1397 , 1760 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 13:10","price":1740},{"date":"1397/07/07 13:20","price":1750},{"date":"1397/07/07 14:30","price":1760},{"date":"1397/07/07 15:20","price":1780},{"date":"1397/07/07 15:30","price":1790},{"date":"1397/07/07 17:00","price":1760}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399