کمترین: 
1712
بیشترین: 
1762
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1752
زمان: 
7/7 17:50
قیمت حواله دلار از ترکیه امروز 7 مهر 1397
قیمت حواله دلار از ترکیهدر تاریخ 7 مهر 1397 , 1752 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 12:10","price":1722},{"date":"1397/07/07 12:50","price":1712},{"date":"1397/07/07 13:30","price":1732},{"date":"1397/07/07 14:00","price":1728},{"date":"1397/07/07 14:30","price":1748},{"date":"1397/07/07 14:50","price":1762},{"date":"1397/07/07 16:50","price":1752},{"date":"1397/07/07 17:00","price":1748},{"date":"1397/07/07 17:50","price":1752}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398