کمترین: 
2573000
بیشترین: 
2653000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2613000
زمان: 
7/7 17:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 7 مهر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 7 مهر 1397 , 2613000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:36","price":2643000},{"date":"1397/07/07 12:12","price":2573000},{"date":"1397/07/07 13:06","price":2593000},{"date":"1397/07/07 14:30","price":2603000},{"date":"1397/07/07 15:18","price":2623000},{"date":"1397/07/07 15:30","price":2653000},{"date":"1397/07/07 16:54","price":2633000},{"date":"1397/07/07 17:00","price":2613000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399