کمترین: 
4860000
بیشترین: 
5060000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5030000
زمان: 
7/7 17:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 7 مهر 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 7 مهر 1397 , 5030000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:36","price":4940000},{"date":"1397/07/07 12:12","price":4860000},{"date":"1397/07/07 13:06","price":4910000},{"date":"1397/07/07 14:30","price":4940000},{"date":"1397/07/07 14:42","price":4960000},{"date":"1397/07/07 15:18","price":5010000},{"date":"1397/07/07 15:30","price":5060000},{"date":"1397/07/07 16:54","price":5050000},{"date":"1397/07/07 17:00","price":5030000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399