کمترین: 
2570000
بیشترین: 
2650000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2610000
زمان: 
7/7 17:00
قیمت نیم سکه امروز 7 مهر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 7 مهر 1397 , 2610000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:36","price":2640000},{"date":"1397/07/07 12:12","price":2570000},{"date":"1397/07/07 13:06","price":2590000},{"date":"1397/07/07 14:30","price":2600000},{"date":"1397/07/07 15:18","price":2620000},{"date":"1397/07/07 15:30","price":2650000},{"date":"1397/07/07 16:54","price":2630000},{"date":"1397/07/07 17:00","price":2610000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399