کمترین: 
4851000
بیشترین: 
5051000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5021000
زمان: 
7/7 17:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 7 مهر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 7 مهر 1397 , 5021000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:36","price":4926000},{"date":"1397/07/07 12:12","price":4851000},{"date":"1397/07/07 13:06","price":4901000},{"date":"1397/07/07 14:30","price":4926000},{"date":"1397/07/07 14:42","price":4951000},{"date":"1397/07/07 15:18","price":5001000},{"date":"1397/07/07 15:30","price":5051000},{"date":"1397/07/07 16:54","price":5036000},{"date":"1397/07/07 17:00","price":5021000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399