کمترین: 
17100
بیشترین: 
17850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17700
زمان: 
7/7 17:50
قیمت دلار شیراز امروز 7 مهر 1397
قیمت دلار شیرازدر تاریخ 7 مهر 1397 , 17700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:30","price":17100},{"date":"1397/07/07 14:30","price":17550},{"date":"1397/07/07 15:00","price":17700},{"date":"1397/07/07 15:10","price":17750},{"date":"1397/07/07 15:20","price":17850},{"date":"1397/07/07 17:50","price":17700}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398