کمترین: 
16900
بیشترین: 
17720
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17450
زمان: 
7/7 17:50
قیمت دلار کاغذی امروز 7 مهر 1397
قیمت دلار کاغذیدر تاریخ 7 مهر 1397 , 17450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:30","price":17100},{"date":"1397/07/07 11:50","price":17150},{"date":"1397/07/07 12:50","price":16900},{"date":"1397/07/07 13:00","price":17000},{"date":"1397/07/07 13:10","price":17150},{"date":"1397/07/07 13:30","price":17200},{"date":"1397/07/07 13:50","price":17270},{"date":"1397/07/07 14:10","price":17480},{"date":"1397/07/07 14:20","price":17500},{"date":"1397/07/07 15:10","price":17620},{"date":"1397/07/07 15:30","price":17720},{"date":"1397/07/07 16:50","price":17400},{"date":"1397/07/07 17:50","price":17450}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399