پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1981000
بیشترین: 
2186000
قیمت تقلبی: 
2128000
زمان: 
7/7 18:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 7 مهر 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 7 مهر 1397 , 2128000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:25","price":2071000},{"date":"1397/07/07 11:30","price":2016000},{"date":"1397/07/07 11:40","price":2033000},{"date":"1397/07/07 11:45","price":2018000},{"date":"1397/07/07 11:50","price":2009000},{"date":"1397/07/07 11:55","price":1998000},{"date":"1397/07/07 12:00","price":1981000},{"date":"1397/07/07 12:05","price":1991000},{"date":"1397/07/07 12:10","price":2019000},{"date":"1397/07/07 12:15","price":2011000},{"date":"1397/07/07 12:25","price":2018000},{"date":"1397/07/07 12:30","price":2031000},{"date":"1397/07/07 12:40","price":2041000},{"date":"1397/07/07 12:50","price":2048000},{"date":"1397/07/07 12:55","price":2078000},{"date":"1397/07/07 13:00","price":2118000},{"date":"1397/07/07 13:05","price":2116000},{"date":"1397/07/07 13:10","price":2090000},{"date":"1397/07/07 13:15","price":2061000},{"date":"1397/07/07 13:20","price":2103000},{"date":"1397/07/07 13:25","price":2101000},{"date":"1397/07/07 13:30","price":2091000},{"date":"1397/07/07 13:40","price":2114000},{"date":"1397/07/07 13:45","price":2120000},{"date":"1397/07/07 13:50","price":2113000},{"date":"1397/07/07 13:55","price":2128000},{"date":"1397/07/07 14:00","price":2141000},{"date":"1397/07/07 14:05","price":2147000},{"date":"1397/07/07 14:10","price":2136000},{"date":"1397/07/07 14:15","price":2142000},{"date":"1397/07/07 14:20","price":2141000},{"date":"1397/07/07 14:25","price":2153000},{"date":"1397/07/07 14:30","price":2151000},{"date":"1397/07/07 14:40","price":2186000},{"date":"1397/07/07 14:45","price":2161000},{"date":"1397/07/07 14:50","price":2141000},{"date":"1397/07/07 14:55","price":2166000},{"date":"1397/07/07 15:00","price":2182000},{"date":"1397/07/07 15:05","price":2171000},{"date":"1397/07/07 15:10","price":2181000},{"date":"1397/07/07 15:15","price":2176000},{"date":"1397/07/07 15:20","price":2178000},{"date":"1397/07/07 15:25","price":2181000},{"date":"1397/07/07 15:30","price":2179000},{"date":"1397/07/07 15:40","price":2159000},{"date":"1397/07/07 15:45","price":2174000},{"date":"1397/07/07 15:50","price":2161000},{"date":"1397/07/07 15:55","price":2171000},{"date":"1397/07/07 16:00","price":2160000},{"date":"1397/07/07 16:05","price":2151000},{"date":"1397/07/07 16:10","price":2159000},{"date":"1397/07/07 16:15","price":2162000},{"date":"1397/07/07 16:20","price":2139000},{"date":"1397/07/07 16:25","price":2128000},{"date":"1397/07/07 16:30","price":2104000},{"date":"1397/07/07 16:40","price":2136000},{"date":"1397/07/07 16:45","price":2151000},{"date":"1397/07/07 16:50","price":2136000},{"date":"1397/07/07 16:55","price":2126000},{"date":"1397/07/07 17:00","price":2131000},{"date":"1397/07/07 17:05","price":2137000},{"date":"1397/07/07 17:10","price":2121000},{"date":"1397/07/07 17:15","price":2126000},{"date":"1397/07/07 17:20","price":2136000},{"date":"1397/07/07 17:30","price":2142000},{"date":"1397/07/07 17:40","price":2139000},{"date":"1397/07/07 17:45","price":2119000},{"date":"1397/07/07 17:50","price":2127000},{"date":"1397/07/07 17:55","price":2133000},{"date":"1397/07/07 18:00","price":2121000},{"date":"1397/07/07 18:10","price":2128000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398