پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1980000
بیشترین: 
2185000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2127000
زمان: 
7/7 18:10
قیمت آبشده نقدی امروز 7 مهر 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 7 مهر 1397 , 2127000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:25","price":2070000},{"date":"1397/07/07 11:30","price":2015000},{"date":"1397/07/07 11:40","price":2032000},{"date":"1397/07/07 11:45","price":2017000},{"date":"1397/07/07 11:50","price":2008000},{"date":"1397/07/07 11:55","price":1997000},{"date":"1397/07/07 12:00","price":1980000},{"date":"1397/07/07 12:05","price":1990000},{"date":"1397/07/07 12:10","price":2018000},{"date":"1397/07/07 12:15","price":2010000},{"date":"1397/07/07 12:25","price":2017000},{"date":"1397/07/07 12:30","price":2030000},{"date":"1397/07/07 12:40","price":2040000},{"date":"1397/07/07 12:50","price":2047000},{"date":"1397/07/07 12:55","price":2077000},{"date":"1397/07/07 13:00","price":2117000},{"date":"1397/07/07 13:05","price":2115000},{"date":"1397/07/07 13:10","price":2089000},{"date":"1397/07/07 13:15","price":2060000},{"date":"1397/07/07 13:20","price":2102000},{"date":"1397/07/07 13:25","price":2100000},{"date":"1397/07/07 13:30","price":2090000},{"date":"1397/07/07 13:40","price":2113000},{"date":"1397/07/07 13:45","price":2119000},{"date":"1397/07/07 13:50","price":2112000},{"date":"1397/07/07 13:55","price":2127000},{"date":"1397/07/07 14:00","price":2140000},{"date":"1397/07/07 14:05","price":2146000},{"date":"1397/07/07 14:10","price":2135000},{"date":"1397/07/07 14:15","price":2141000},{"date":"1397/07/07 14:20","price":2140000},{"date":"1397/07/07 14:25","price":2152000},{"date":"1397/07/07 14:30","price":2150000},{"date":"1397/07/07 14:40","price":2185000},{"date":"1397/07/07 14:45","price":2160000},{"date":"1397/07/07 14:50","price":2140000},{"date":"1397/07/07 14:55","price":2165000},{"date":"1397/07/07 15:00","price":2181000},{"date":"1397/07/07 15:05","price":2170000},{"date":"1397/07/07 15:10","price":2180000},{"date":"1397/07/07 15:15","price":2175000},{"date":"1397/07/07 15:20","price":2177000},{"date":"1397/07/07 15:25","price":2180000},{"date":"1397/07/07 15:30","price":2178000},{"date":"1397/07/07 15:40","price":2158000},{"date":"1397/07/07 15:45","price":2173000},{"date":"1397/07/07 15:50","price":2160000},{"date":"1397/07/07 15:55","price":2170000},{"date":"1397/07/07 16:00","price":2159000},{"date":"1397/07/07 16:05","price":2150000},{"date":"1397/07/07 16:10","price":2158000},{"date":"1397/07/07 16:15","price":2161000},{"date":"1397/07/07 16:20","price":2138000},{"date":"1397/07/07 16:25","price":2127000},{"date":"1397/07/07 16:30","price":2103000},{"date":"1397/07/07 16:40","price":2135000},{"date":"1397/07/07 16:45","price":2150000},{"date":"1397/07/07 16:50","price":2135000},{"date":"1397/07/07 16:55","price":2125000},{"date":"1397/07/07 17:00","price":2130000},{"date":"1397/07/07 17:05","price":2136000},{"date":"1397/07/07 17:10","price":2120000},{"date":"1397/07/07 17:15","price":2125000},{"date":"1397/07/07 17:20","price":2135000},{"date":"1397/07/07 17:30","price":2141000},{"date":"1397/07/07 17:40","price":2138000},{"date":"1397/07/07 17:45","price":2118000},{"date":"1397/07/07 17:50","price":2126000},{"date":"1397/07/07 17:55","price":2132000},{"date":"1397/07/07 18:00","price":2120000},{"date":"1397/07/07 18:10","price":2127000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398