پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
451000
بیشترین: 
497700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
484500
زمان: 
7/7 18:10
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 7 مهر 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 7 مهر 1397 , 484500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:25","price":471500},{"date":"1397/07/07 11:30","price":459000},{"date":"1397/07/07 11:40","price":462900},{"date":"1397/07/07 11:45","price":459400},{"date":"1397/07/07 11:50","price":457400},{"date":"1397/07/07 11:55","price":454900},{"date":"1397/07/07 12:00","price":451000},{"date":"1397/07/07 12:05","price":453300},{"date":"1397/07/07 12:10","price":459700},{"date":"1397/07/07 12:15","price":457900},{"date":"1397/07/07 12:25","price":459400},{"date":"1397/07/07 12:30","price":462400},{"date":"1397/07/07 12:40","price":464700},{"date":"1397/07/07 12:50","price":466300},{"date":"1397/07/07 12:55","price":473100},{"date":"1397/07/07 13:00","price":482200},{"date":"1397/07/07 13:05","price":481800},{"date":"1397/07/07 13:10","price":475800},{"date":"1397/07/07 13:15","price":469200},{"date":"1397/07/07 13:20","price":478800},{"date":"1397/07/07 13:25","price":478400},{"date":"1397/07/07 13:30","price":476100},{"date":"1397/07/07 13:40","price":481300},{"date":"1397/07/07 13:45","price":482700},{"date":"1397/07/07 13:50","price":481100},{"date":"1397/07/07 13:55","price":484500},{"date":"1397/07/07 14:00","price":487500},{"date":"1397/07/07 14:05","price":488800},{"date":"1397/07/07 14:10","price":486300},{"date":"1397/07/07 14:15","price":487700},{"date":"1397/07/07 14:20","price":487500},{"date":"1397/07/07 14:25","price":490200},{"date":"1397/07/07 14:30","price":489700},{"date":"1397/07/07 14:40","price":497700},{"date":"1397/07/07 14:45","price":492000},{"date":"1397/07/07 14:50","price":487500},{"date":"1397/07/07 14:55","price":493200},{"date":"1397/07/07 15:00","price":496800},{"date":"1397/07/07 15:05","price":494300},{"date":"1397/07/07 15:10","price":496600},{"date":"1397/07/07 15:15","price":495400},{"date":"1397/07/07 15:20","price":495900},{"date":"1397/07/07 15:25","price":496600},{"date":"1397/07/07 15:30","price":496100},{"date":"1397/07/07 15:40","price":491600},{"date":"1397/07/07 15:45","price":495000},{"date":"1397/07/07 15:50","price":492000},{"date":"1397/07/07 15:55","price":494300},{"date":"1397/07/07 16:00","price":491800},{"date":"1397/07/07 16:05","price":489700},{"date":"1397/07/07 16:10","price":491600},{"date":"1397/07/07 16:15","price":492200},{"date":"1397/07/07 16:20","price":487000},{"date":"1397/07/07 16:25","price":484500},{"date":"1397/07/07 16:30","price":479000},{"date":"1397/07/07 16:40","price":486300},{"date":"1397/07/07 16:45","price":489700},{"date":"1397/07/07 16:50","price":486300},{"date":"1397/07/07 16:55","price":484000},{"date":"1397/07/07 17:00","price":485200},{"date":"1397/07/07 17:05","price":486600},{"date":"1397/07/07 17:10","price":482900},{"date":"1397/07/07 17:15","price":484000},{"date":"1397/07/07 17:20","price":486300},{"date":"1397/07/07 17:30","price":487700},{"date":"1397/07/07 17:40","price":487000},{"date":"1397/07/07 17:45","price":482500},{"date":"1397/07/07 17:50","price":484300},{"date":"1397/07/07 17:55","price":485600},{"date":"1397/07/07 18:00","price":482900},{"date":"1397/07/07 18:10","price":484500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398