پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
457110
بیشترین: 
504440
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
491050
زمان: 
7/7 18:10
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 7 مهر 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 7 مهر 1397 , 491050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:25","price":477890},{"date":"1397/07/07 11:30","price":465200},{"date":"1397/07/07 11:40","price":469120},{"date":"1397/07/07 11:45","price":465660},{"date":"1397/07/07 11:50","price":463580},{"date":"1397/07/07 11:55","price":461040},{"date":"1397/07/07 12:00","price":457110},{"date":"1397/07/07 12:05","price":459420},{"date":"1397/07/07 12:10","price":465890},{"date":"1397/07/07 12:15","price":464040},{"date":"1397/07/07 12:25","price":465660},{"date":"1397/07/07 12:30","price":468660},{"date":"1397/07/07 12:40","price":470970},{"date":"1397/07/07 12:50","price":472580},{"date":"1397/07/07 12:55","price":479510},{"date":"1397/07/07 13:00","price":488740},{"date":"1397/07/07 13:05","price":488280},{"date":"1397/07/07 13:10","price":482280},{"date":"1397/07/07 13:15","price":475580},{"date":"1397/07/07 13:20","price":485280},{"date":"1397/07/07 13:25","price":484820},{"date":"1397/07/07 13:30","price":482510},{"date":"1397/07/07 13:40","price":487820},{"date":"1397/07/07 13:45","price":489210},{"date":"1397/07/07 13:50","price":487590},{"date":"1397/07/07 13:55","price":491050},{"date":"1397/07/07 14:00","price":494050},{"date":"1397/07/07 14:05","price":495440},{"date":"1397/07/07 14:10","price":492900},{"date":"1397/07/07 14:15","price":494280},{"date":"1397/07/07 14:20","price":494050},{"date":"1397/07/07 14:25","price":496820},{"date":"1397/07/07 14:30","price":496360},{"date":"1397/07/07 14:40","price":504440},{"date":"1397/07/07 14:45","price":498670},{"date":"1397/07/07 14:50","price":494050},{"date":"1397/07/07 14:55","price":499830},{"date":"1397/07/07 15:00","price":503520},{"date":"1397/07/07 15:05","price":500980},{"date":"1397/07/07 15:10","price":503290},{"date":"1397/07/07 15:15","price":502130},{"date":"1397/07/07 15:20","price":502600},{"date":"1397/07/07 15:25","price":503290},{"date":"1397/07/07 15:30","price":502830},{"date":"1397/07/07 15:40","price":498210},{"date":"1397/07/07 15:45","price":501670},{"date":"1397/07/07 15:50","price":498670},{"date":"1397/07/07 15:55","price":500980},{"date":"1397/07/07 16:00","price":499590},{"date":"1397/07/07 16:05","price":496360},{"date":"1397/07/07 16:10","price":498210},{"date":"1397/07/07 16:20","price":493590},{"date":"1397/07/07 16:25","price":491050},{"date":"1397/07/07 16:30","price":485510},{"date":"1397/07/07 16:40","price":492900},{"date":"1397/07/07 16:45","price":496360},{"date":"1397/07/07 16:50","price":492900},{"date":"1397/07/07 16:55","price":491740},{"date":"1397/07/07 17:00","price":491050},{"date":"1397/07/07 17:05","price":493130},{"date":"1397/07/07 17:10","price":489440},{"date":"1397/07/07 17:15","price":490590},{"date":"1397/07/07 17:20","price":492900},{"date":"1397/07/07 17:30","price":494280},{"date":"1397/07/07 17:40","price":493590},{"date":"1397/07/07 17:45","price":488970},{"date":"1397/07/07 17:50","price":490820},{"date":"1397/07/07 17:55","price":492210},{"date":"1397/07/07 18:00","price":489440},{"date":"1397/07/07 18:10","price":491050}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398