کمترین: 
32
بیشترین: 
34
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33
زمان: 
7/7 16:30
قیمت لیر سوریه امروز 7 مهر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 7 مهر 1397 , 33 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:10","price":32},{"date":"1397/07/07 13:10","price":33},{"date":"1397/07/07 15:20","price":34},{"date":"1397/07/07 16:10","price":33},{"date":"1397/07/07 16:20","price":34},{"date":"1397/07/07 16:30","price":33}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399