کمترین: 
17100
بیشترین: 
17650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17650
زمان: 
7/7 15:10
قیمت دلار بانه امروز 7 مهر 1397
قیمت دلار بانهدر تاریخ 7 مهر 1397 , 17650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:10","price":17100},{"date":"1397/07/07 13:20","price":17200},{"date":"1397/07/07 14:10","price":17400},{"date":"1397/07/07 14:20","price":17450},{"date":"1397/07/07 14:30","price":17550},{"date":"1397/07/07 14:50","price":17600},{"date":"1397/07/07 15:10","price":17650}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399