پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2194900
بیشترین: 
2310600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2256800
زمان: 
7/7 21:10
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 7 مهر 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 7 مهر 1397 , 2256800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:10","price":2247900},{"date":"1397/07/07 11:15","price":2239100},{"date":"1397/07/07 11:20","price":2247900},{"date":"1397/07/07 11:30","price":2230300},{"date":"1397/07/07 11:40","price":2214800},{"date":"1397/07/07 11:45","price":2239100},{"date":"1397/07/07 11:50","price":2230300},{"date":"1397/07/07 11:55","price":2214800},{"date":"1397/07/07 12:00","price":2194900},{"date":"1397/07/07 12:05","price":2199400},{"date":"1397/07/07 12:10","price":2221400},{"date":"1397/07/07 12:15","price":2225900},{"date":"1397/07/07 12:20","price":2217000},{"date":"1397/07/07 12:25","price":2219200},{"date":"1397/07/07 12:30","price":2221400},{"date":"1397/07/07 12:40","price":2239100},{"date":"1397/07/07 12:45","price":2232500},{"date":"1397/07/07 12:50","price":2234700},{"date":"1397/07/07 12:55","price":2247900},{"date":"1397/07/07 13:00","price":2270000},{"date":"1397/07/07 13:05","price":2278900},{"date":"1397/07/07 13:10","price":2256800},{"date":"1397/07/07 13:15","price":2265600},{"date":"1397/07/07 13:20","price":2261200},{"date":"1397/07/07 13:25","price":2265600},{"date":"1397/07/07 13:40","price":2274400},{"date":"1397/07/07 13:45","price":2283300},{"date":"1397/07/07 13:50","price":2278900},{"date":"1397/07/07 14:00","price":2283300},{"date":"1397/07/07 14:05","price":2292100},{"date":"1397/07/07 14:10","price":2287700},{"date":"1397/07/07 14:15","price":2292100},{"date":"1397/07/07 14:20","price":2296500},{"date":"1397/07/07 14:25","price":2294300},{"date":"1397/07/07 14:30","price":2300900},{"date":"1397/07/07 14:50","price":2287700},{"date":"1397/07/07 14:55","price":2296500},{"date":"1397/07/07 15:00","price":2309800},{"date":"1397/07/07 15:10","price":2303100},{"date":"1397/07/07 15:15","price":2307600},{"date":"1397/07/07 15:20","price":2310600},{"date":"1397/07/07 15:25","price":2303100},{"date":"1397/07/07 15:30","price":2307600},{"date":"1397/07/07 15:40","price":2298700},{"date":"1397/07/07 15:45","price":2294300},{"date":"1397/07/07 15:50","price":2292100},{"date":"1397/07/07 15:55","price":2287700},{"date":"1397/07/07 16:00","price":2278900},{"date":"1397/07/07 16:20","price":2267800},{"date":"1397/07/07 16:25","price":2274400},{"date":"1397/07/07 16:30","price":2256800},{"date":"1397/07/07 16:40","price":2267800},{"date":"1397/07/07 16:45","price":2278900},{"date":"1397/07/07 16:50","price":2276600},{"date":"1397/07/07 16:55","price":2274400},{"date":"1397/07/07 17:00","price":2281100},{"date":"1397/07/07 17:15","price":2283300},{"date":"1397/07/07 17:20","price":2287700},{"date":"1397/07/07 17:25","price":2289900},{"date":"1397/07/07 17:30","price":2283300},{"date":"1397/07/07 17:40","price":2276600},{"date":"1397/07/07 17:45","price":2275300},{"date":"1397/07/07 17:50","price":2285500},{"date":"1397/07/07 17:55","price":2283300},{"date":"1397/07/07 18:00","price":2276600},{"date":"1397/07/07 18:05","price":2265600},{"date":"1397/07/07 18:10","price":2274400},{"date":"1397/07/07 18:15","price":2272200},{"date":"1397/07/07 18:25","price":2270000},{"date":"1397/07/07 18:30","price":2272200},{"date":"1397/07/07 18:40","price":2261200},{"date":"1397/07/07 18:45","price":2265600},{"date":"1397/07/07 18:55","price":2270000},{"date":"1397/07/07 19:20","price":2272200},{"date":"1397/07/07 19:25","price":2274400},{"date":"1397/07/07 19:40","price":2270000},{"date":"1397/07/07 19:45","price":2272200},{"date":"1397/07/07 19:55","price":2265600},{"date":"1397/07/07 20:00","price":2263400},{"date":"1397/07/07 20:05","price":2261200},{"date":"1397/07/07 20:10","price":2259000},{"date":"1397/07/07 20:15","price":2254600},{"date":"1397/07/07 20:20","price":2259000},{"date":"1397/07/07 20:40","price":2256800},{"date":"1397/07/07 20:45","price":2259000},{"date":"1397/07/07 21:00","price":2254600},{"date":"1397/07/07 21:05","price":2252400},{"date":"1397/07/07 21:10","price":2256800}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398