پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
4950000
بیشترین: 
5212000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5100000
زمان: 
7/7 21:06
قیمت سکه امامی امروز 7 مهر 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 7 مهر 1397 , 5100000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:06","price":5070000},{"date":"1397/07/07 11:30","price":5030000},{"date":"1397/07/07 11:36","price":4995000},{"date":"1397/07/07 11:42","price":5050000},{"date":"1397/07/07 11:48","price":5020000},{"date":"1397/07/07 11:54","price":4995000},{"date":"1397/07/07 12:00","price":4950000},{"date":"1397/07/07 12:06","price":5010000},{"date":"1397/07/07 12:12","price":5020000},{"date":"1397/07/07 12:18","price":5015000},{"date":"1397/07/07 12:24","price":5005000},{"date":"1397/07/07 12:30","price":5010000},{"date":"1397/07/07 12:36","price":5050000},{"date":"1397/07/07 12:42","price":5035000},{"date":"1397/07/07 12:48","price":5040000},{"date":"1397/07/07 12:54","price":5070000},{"date":"1397/07/07 13:00","price":5120000},{"date":"1397/07/07 13:06","price":5090000},{"date":"1397/07/07 13:12","price":5110000},{"date":"1397/07/07 13:18","price":5100000},{"date":"1397/07/07 13:24","price":5120000},{"date":"1397/07/07 13:30","price":5105000},{"date":"1397/07/07 13:36","price":5130000},{"date":"1397/07/07 13:42","price":5150000},{"date":"1397/07/07 13:48","price":5140000},{"date":"1397/07/07 14:00","price":5150000},{"date":"1397/07/07 14:06","price":5170000},{"date":"1397/07/07 14:24","price":5175000},{"date":"1397/07/07 14:30","price":5200000},{"date":"1397/07/07 14:36","price":5190000},{"date":"1397/07/07 14:48","price":5160000},{"date":"1397/07/07 14:54","price":5180000},{"date":"1397/07/07 15:00","price":5210000},{"date":"1397/07/07 15:06","price":5200000},{"date":"1397/07/07 15:12","price":5205000},{"date":"1397/07/07 15:18","price":5212000},{"date":"1397/07/07 15:24","price":5200000},{"date":"1397/07/07 15:30","price":5210000},{"date":"1397/07/07 15:36","price":5185000},{"date":"1397/07/07 15:42","price":5175000},{"date":"1397/07/07 15:48","price":5170000},{"date":"1397/07/07 15:54","price":5150000},{"date":"1397/07/07 16:00","price":5139000},{"date":"1397/07/07 16:06","price":5140000},{"date":"1397/07/07 16:18","price":5115000},{"date":"1397/07/07 16:24","price":5120000},{"date":"1397/07/07 16:30","price":5100000},{"date":"1397/07/07 16:36","price":5115000},{"date":"1397/07/07 16:42","price":5140000},{"date":"1397/07/07 17:00","price":5145000},{"date":"1397/07/07 17:06","price":5150000},{"date":"1397/07/07 17:12","price":5155000},{"date":"1397/07/07 17:18","price":5160000},{"date":"1397/07/07 17:24","price":5165000},{"date":"1397/07/07 17:36","price":5145000},{"date":"1397/07/07 17:42","price":5165000},{"date":"1397/07/07 17:54","price":5160000},{"date":"1397/07/07 18:00","price":5145000},{"date":"1397/07/07 18:06","price":5140000},{"date":"1397/07/07 18:12","price":5135000},{"date":"1397/07/07 18:24","price":5130000},{"date":"1397/07/07 18:30","price":5135000},{"date":"1397/07/07 18:36","price":5110000},{"date":"1397/07/07 18:42","price":5120000},{"date":"1397/07/07 18:54","price":5130000},{"date":"1397/07/07 19:18","price":5135000},{"date":"1397/07/07 19:24","price":5140000},{"date":"1397/07/07 19:36","price":5130000},{"date":"1397/07/07 19:42","price":5135000},{"date":"1397/07/07 19:54","price":5120000},{"date":"1397/07/07 20:00","price":5115000},{"date":"1397/07/07 20:06","price":5105000},{"date":"1397/07/07 20:12","price":5095000},{"date":"1397/07/07 20:18","price":5105000},{"date":"1397/07/07 20:36","price":5100000},{"date":"1397/07/07 20:42","price":5105000},{"date":"1397/07/07 21:00","price":5095000},{"date":"1397/07/07 21:06","price":5100000}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398