کمترین: 
16800
بیشترین: 
17750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17350
زمان: 
7/7 17:50
قیمت دلار مشهد امروز 7 مهر 1397
قیمت دلار مشهددر تاریخ 7 مهر 1397 , 17350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:00","price":17150},{"date":"1397/07/07 11:10","price":16800},{"date":"1397/07/07 13:20","price":17300},{"date":"1397/07/07 14:10","price":17500},{"date":"1397/07/07 15:50","price":17750},{"date":"1397/07/07 17:50","price":17350}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399