کمترین: 
17020
بیشترین: 
17560
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17560
زمان: 
7/7 14:30
قیمت دلار دوبی امروز 7 مهر 1397
قیمت دلار دوبیدر تاریخ 7 مهر 1397 , 17560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 11:00","price":17090},{"date":"1397/07/07 11:10","price":17020},{"date":"1397/07/07 11:20","price":17200},{"date":"1397/07/07 12:00","price":17090},{"date":"1397/07/07 13:20","price":17120},{"date":"1397/07/07 14:10","price":17340},{"date":"1397/07/07 14:20","price":17450},{"date":"1397/07/07 14:30","price":17560}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399