پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
12132
بیشترین: 
12997
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12628
زمان: 
7/7 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 7 مهر 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 7 مهر 1397 , 12628 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":12640},{"date":"1397/07/07 10:50","price":12591},{"date":"1397/07/07 11:00","price":12640},{"date":"1397/07/07 11:10","price":12324},{"date":"1397/07/07 11:20","price":12132},{"date":"1397/07/07 11:30","price":12430},{"date":"1397/07/07 11:50","price":12288},{"date":"1397/07/07 12:00","price":12179},{"date":"1397/07/07 12:10","price":12247},{"date":"1397/07/07 12:20","price":12339},{"date":"1397/07/07 12:30","price":12271},{"date":"1397/07/07 12:50","price":12369},{"date":"1397/07/07 13:00","price":12455},{"date":"1397/07/07 13:10","price":12589},{"date":"1397/07/07 13:20","price":12479},{"date":"1397/07/07 13:30","price":12577},{"date":"1397/07/07 13:50","price":12613},{"date":"1397/07/07 14:00","price":12601},{"date":"1397/07/07 14:10","price":12650},{"date":"1397/07/07 14:20","price":12674},{"date":"1397/07/07 14:30","price":12711},{"date":"1397/07/07 14:50","price":12723},{"date":"1397/07/07 15:00","price":12699},{"date":"1397/07/07 15:10","price":12772},{"date":"1397/07/07 15:20","price":12997},{"date":"1397/07/07 15:30","price":12922},{"date":"1397/07/07 15:50","price":12910},{"date":"1397/07/07 16:00","price":12848},{"date":"1397/07/07 16:10","price":12810},{"date":"1397/07/07 16:20","price":12848},{"date":"1397/07/07 16:30","price":12773},{"date":"1397/07/07 17:00","price":12458},{"date":"1397/07/07 17:10","price":12677},{"date":"1397/07/07 17:20","price":12714},{"date":"1397/07/07 17:30","price":12726},{"date":"1397/07/07 17:50","price":12733},{"date":"1397/07/07 18:00","price":12721},{"date":"1397/07/07 18:10","price":12598},{"date":"1397/07/07 18:20","price":12635},{"date":"1397/07/07 18:30","price":12647},{"date":"1397/07/07 18:50","price":12622},{"date":"1397/07/07 19:00","price":12685},{"date":"1397/07/07 19:20","price":12710},{"date":"1397/07/07 19:30","price":12735},{"date":"1397/07/07 19:50","price":12722},{"date":"1397/07/07 20:00","price":12685},{"date":"1397/07/07 20:10","price":12660},{"date":"1397/07/07 20:30","price":12649},{"date":"1397/07/07 21:10","price":12611},{"date":"1397/07/07 21:20","price":12628}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398