کمترین: 
133
بیشترین: 
141
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
138
زمان: 
7/7 20:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 7 مهر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 7 مهر 1397 , 138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":138},{"date":"1397/07/07 11:10","price":135},{"date":"1397/07/07 11:20","price":133},{"date":"1397/07/07 11:30","price":136},{"date":"1397/07/07 11:50","price":134},{"date":"1397/07/07 12:00","price":133},{"date":"1397/07/07 12:10","price":134},{"date":"1397/07/07 12:20","price":135},{"date":"1397/07/07 12:30","price":134},{"date":"1397/07/07 12:50","price":135},{"date":"1397/07/07 13:10","price":137},{"date":"1397/07/07 13:20","price":136},{"date":"1397/07/07 13:30","price":137},{"date":"1397/07/07 13:50","price":138},{"date":"1397/07/07 14:10","price":137},{"date":"1397/07/07 14:20","price":138},{"date":"1397/07/07 14:30","price":139},{"date":"1397/07/07 15:00","price":138},{"date":"1397/07/07 15:10","price":139},{"date":"1397/07/07 15:20","price":140},{"date":"1397/07/07 16:00","price":141},{"date":"1397/07/07 16:10","price":140},{"date":"1397/07/07 16:50","price":139},{"date":"1397/07/07 17:00","price":136},{"date":"1397/07/07 17:10","price":139},{"date":"1397/07/07 17:20","price":138},{"date":"1397/07/07 17:30","price":139},{"date":"1397/07/07 18:10","price":138},{"date":"1397/07/07 19:10","price":139},{"date":"1397/07/07 20:10","price":138}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399