پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
43847
بیشترین: 
46811
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45483
زمان: 
7/7 21:20
قیمت دینار بحرین امروز 7 مهر 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 7 مهر 1397 , 45483 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":45525},{"date":"1397/07/07 10:50","price":45349},{"date":"1397/07/07 11:00","price":45525},{"date":"1397/07/07 11:10","price":44387},{"date":"1397/07/07 11:20","price":43871},{"date":"1397/07/07 11:30","price":44769},{"date":"1397/07/07 11:50","price":44084},{"date":"1397/07/07 12:00","price":43866},{"date":"1397/07/07 12:10","price":43847},{"date":"1397/07/07 12:20","price":44266},{"date":"1397/07/07 12:30","price":44198},{"date":"1397/07/07 12:50","price":44551},{"date":"1397/07/07 13:00","price":44859},{"date":"1397/07/07 13:10","price":45167},{"date":"1397/07/07 13:20","price":44946},{"date":"1397/07/07 13:30","price":45299},{"date":"1397/07/07 13:50","price":45254},{"date":"1397/07/07 14:00","price":45386},{"date":"1397/07/07 14:10","price":45431},{"date":"1397/07/07 14:20","price":45475},{"date":"1397/07/07 14:30","price":45781},{"date":"1397/07/07 14:50","price":45826},{"date":"1397/07/07 15:00","price":45739},{"date":"1397/07/07 15:10","price":46002},{"date":"1397/07/07 15:20","price":46811},{"date":"1397/07/07 15:30","price":46721},{"date":"1397/07/07 15:50","price":46498},{"date":"1397/07/07 16:00","price":46274},{"date":"1397/07/07 16:10","price":46139},{"date":"1397/07/07 16:20","price":46274},{"date":"1397/07/07 16:30","price":46005},{"date":"1397/07/07 16:50","price":46184},{"date":"1397/07/07 17:00","price":45043},{"date":"1397/07/07 17:10","price":45660},{"date":"1397/07/07 17:20","price":45791},{"date":"1397/07/07 17:30","price":45660},{"date":"1397/07/07 17:50","price":45863},{"date":"1397/07/07 18:00","price":45818},{"date":"1397/07/07 18:10","price":45462},{"date":"1397/07/07 18:20","price":45639},{"date":"1397/07/07 18:30","price":45552},{"date":"1397/07/07 18:50","price":45462},{"date":"1397/07/07 19:00","price":45778},{"date":"1397/07/07 19:30","price":45868},{"date":"1397/07/07 19:50","price":45823},{"date":"1397/07/07 20:00","price":45689},{"date":"1397/07/07 20:10","price":45599},{"date":"1397/07/07 20:30","price":45557},{"date":"1397/07/07 21:10","price":45423},{"date":"1397/07/07 21:20","price":45483}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398