پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
42942
بیشترین: 
46003
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
44612
زمان: 
7/7 21:20
قیمت ریال عمان امروز 7 مهر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 7 مهر 1397 , 44612 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":44566},{"date":"1397/07/07 10:50","price":44739},{"date":"1397/07/07 11:00","price":44566},{"date":"1397/07/07 11:10","price":43452},{"date":"1397/07/07 11:20","price":42942},{"date":"1397/07/07 11:30","price":43825},{"date":"1397/07/07 11:50","price":43323},{"date":"1397/07/07 12:00","price":43108},{"date":"1397/07/07 12:10","price":43090},{"date":"1397/07/07 12:20","price":43675},{"date":"1397/07/07 12:30","price":43263},{"date":"1397/07/07 12:50","price":43781},{"date":"1397/07/07 13:00","price":44084},{"date":"1397/07/07 13:10","price":44387},{"date":"1397/07/07 13:20","price":44170},{"date":"1397/07/07 13:30","price":44516},{"date":"1397/07/07 13:50","price":44646},{"date":"1397/07/07 14:00","price":44428},{"date":"1397/07/07 14:10","price":44775},{"date":"1397/07/07 14:20","price":44861},{"date":"1397/07/07 14:30","price":44990},{"date":"1397/07/07 14:50","price":45034},{"date":"1397/07/07 15:00","price":44949},{"date":"1397/07/07 15:10","price":45208},{"date":"1397/07/07 15:20","price":46003},{"date":"1397/07/07 15:30","price":45915},{"date":"1397/07/07 15:50","price":45695},{"date":"1397/07/07 16:00","price":45474},{"date":"1397/07/07 16:10","price":45342},{"date":"1397/07/07 16:20","price":45474},{"date":"1397/07/07 16:30","price":45210},{"date":"1397/07/07 16:50","price":45386},{"date":"1397/07/07 17:00","price":44265},{"date":"1397/07/07 17:10","price":44871},{"date":"1397/07/07 17:20","price":45001},{"date":"1397/07/07 17:30","price":44871},{"date":"1397/07/07 17:50","price":45071},{"date":"1397/07/07 18:00","price":45027},{"date":"1397/07/07 18:10","price":44677},{"date":"1397/07/07 18:20","price":44809},{"date":"1397/07/07 18:30","price":44677},{"date":"1397/07/07 18:50","price":44592},{"date":"1397/07/07 19:00","price":44900},{"date":"1397/07/07 19:20","price":44988},{"date":"1397/07/07 19:50","price":44944},{"date":"1397/07/07 20:00","price":44900},{"date":"1397/07/07 20:10","price":44726},{"date":"1397/07/07 20:20","price":44812},{"date":"1397/07/07 20:30","price":44770},{"date":"1397/07/07 20:50","price":44682},{"date":"1397/07/07 21:10","price":44638},{"date":"1397/07/07 21:20","price":44612}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398