پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
55098
بیشترین: 
58572
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57130
زمان: 
7/7 21:20
قیمت دینار کویت امروز 7 مهر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 7 مهر 1397 , 57130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":57182},{"date":"1397/07/07 10:50","price":56961},{"date":"1397/07/07 11:00","price":57182},{"date":"1397/07/07 11:10","price":55753},{"date":"1397/07/07 11:20","price":55104},{"date":"1397/07/07 11:30","price":56233},{"date":"1397/07/07 11:50","price":55591},{"date":"1397/07/07 12:00","price":55098},{"date":"1397/07/07 12:10","price":55296},{"date":"1397/07/07 12:20","price":55822},{"date":"1397/07/07 12:30","price":55515},{"date":"1397/07/07 12:50","price":55958},{"date":"1397/07/07 13:00","price":56345},{"date":"1397/07/07 13:10","price":56954},{"date":"1397/07/07 13:20","price":56676},{"date":"1397/07/07 13:30","price":56898},{"date":"1397/07/07 13:50","price":57063},{"date":"1397/07/07 14:00","price":57007},{"date":"1397/07/07 14:10","price":57229},{"date":"1397/07/07 14:20","price":57338},{"date":"1397/07/07 14:30","price":57503},{"date":"1397/07/07 14:50","price":57560},{"date":"1397/07/07 15:00","price":57451},{"date":"1397/07/07 15:10","price":57781},{"date":"1397/07/07 15:20","price":58572},{"date":"1397/07/07 15:30","price":58460},{"date":"1397/07/07 15:50","price":58404},{"date":"1397/07/07 16:00","price":58122},{"date":"1397/07/07 16:10","price":57728},{"date":"1397/07/07 16:20","price":58122},{"date":"1397/07/07 16:30","price":57785},{"date":"1397/07/07 16:50","price":58010},{"date":"1397/07/07 17:00","price":56358},{"date":"1397/07/07 17:10","price":57351},{"date":"1397/07/07 17:20","price":57517},{"date":"1397/07/07 17:30","price":57573},{"date":"1397/07/07 17:50","price":57606},{"date":"1397/07/07 18:00","price":57550},{"date":"1397/07/07 18:10","price":56994},{"date":"1397/07/07 18:20","price":57216},{"date":"1397/07/07 18:50","price":57103},{"date":"1397/07/07 19:00","price":57500},{"date":"1397/07/07 19:10","price":57388},{"date":"1397/07/07 19:30","price":57613},{"date":"1397/07/07 19:50","price":57556},{"date":"1397/07/07 20:00","price":57388},{"date":"1397/07/07 20:10","price":57275},{"date":"1397/07/07 20:30","price":57222},{"date":"1397/07/07 21:10","price":57053},{"date":"1397/07/07 21:20","price":57130}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398