پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
16964
بیشترین: 
18034
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17556
زمان: 
7/7 21:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 7 مهر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 7 مهر 1397 , 17556 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":17606},{"date":"1397/07/07 11:10","price":17166},{"date":"1397/07/07 11:20","price":16966},{"date":"1397/07/07 11:30","price":17314},{"date":"1397/07/07 11:50","price":17116},{"date":"1397/07/07 12:00","price":16964},{"date":"1397/07/07 12:10","price":17025},{"date":"1397/07/07 12:20","price":17187},{"date":"1397/07/07 12:30","price":17093},{"date":"1397/07/07 12:50","price":17161},{"date":"1397/07/07 13:00","price":17348},{"date":"1397/07/07 13:10","price":17536},{"date":"1397/07/07 13:20","price":17450},{"date":"1397/07/07 13:30","price":17518},{"date":"1397/07/07 13:50","price":17569},{"date":"1397/07/07 14:00","price":17552},{"date":"1397/07/07 14:10","price":17638},{"date":"1397/07/07 14:20","price":17654},{"date":"1397/07/07 14:30","price":17638},{"date":"1397/07/07 14:50","price":17654},{"date":"1397/07/07 15:00","price":17689},{"date":"1397/07/07 15:10","price":17791},{"date":"1397/07/07 15:20","price":18034},{"date":"1397/07/07 15:30","price":17999},{"date":"1397/07/07 15:50","price":17982},{"date":"1397/07/07 16:00","price":17826},{"date":"1397/07/07 16:10","price":17774},{"date":"1397/07/07 16:20","price":17826},{"date":"1397/07/07 16:30","price":17792},{"date":"1397/07/07 16:50","price":17861},{"date":"1397/07/07 17:00","price":17352},{"date":"1397/07/07 17:10","price":17589},{"date":"1397/07/07 17:20","price":17641},{"date":"1397/07/07 17:30","price":17658},{"date":"1397/07/07 17:50","price":17702},{"date":"1397/07/07 18:00","price":17685},{"date":"1397/07/07 18:10","price":17582},{"date":"1397/07/07 18:20","price":17650},{"date":"1397/07/07 18:30","price":17616},{"date":"1397/07/07 18:50","price":17582},{"date":"1397/07/07 19:00","price":17704},{"date":"1397/07/07 19:20","price":17669},{"date":"1397/07/07 19:30","price":17739},{"date":"1397/07/07 19:50","price":17721},{"date":"1397/07/07 20:00","price":17669},{"date":"1397/07/07 20:10","price":17601},{"date":"1397/07/07 20:30","price":17584},{"date":"1397/07/07 20:50","price":17618},{"date":"1397/07/07 21:10","price":17566},{"date":"1397/07/07 21:20","price":17556}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398