پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
14668
بیشترین: 
15653
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15209
زمان: 
7/7 21:20
قیمت ین ژاپن امروز 7 مهر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 7 مهر 1397 , 15209 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":15223},{"date":"1397/07/07 10:50","price":15164},{"date":"1397/07/07 11:00","price":15223},{"date":"1397/07/07 11:10","price":14843},{"date":"1397/07/07 11:20","price":14670},{"date":"1397/07/07 11:30","price":14970},{"date":"1397/07/07 11:50","price":14799},{"date":"1397/07/07 12:00","price":14668},{"date":"1397/07/07 12:10","price":14721},{"date":"1397/07/07 12:20","price":14861},{"date":"1397/07/07 12:30","price":14779},{"date":"1397/07/07 12:50","price":14897},{"date":"1397/07/07 13:00","price":15000},{"date":"1397/07/07 13:10","price":15162},{"date":"1397/07/07 13:20","price":15088},{"date":"1397/07/07 13:30","price":15147},{"date":"1397/07/07 13:50","price":15191},{"date":"1397/07/07 14:00","price":15176},{"date":"1397/07/07 14:10","price":15236},{"date":"1397/07/07 14:20","price":15265},{"date":"1397/07/07 14:30","price":15309},{"date":"1397/07/07 14:50","price":15324},{"date":"1397/07/07 15:00","price":15295},{"date":"1397/07/07 15:10","price":15383},{"date":"1397/07/07 15:20","price":15653},{"date":"1397/07/07 15:30","price":15563},{"date":"1397/07/07 15:50","price":15488},{"date":"1397/07/07 16:00","price":15413},{"date":"1397/07/07 16:10","price":15428},{"date":"1397/07/07 16:20","price":15413},{"date":"1397/07/07 16:30","price":15384},{"date":"1397/07/07 16:50","price":15443},{"date":"1397/07/07 17:00","price":15062},{"date":"1397/07/07 17:10","price":15208},{"date":"1397/07/07 17:20","price":15312},{"date":"1397/07/07 17:30","price":15268},{"date":"1397/07/07 17:50","price":15336},{"date":"1397/07/07 18:00","price":15321},{"date":"1397/07/07 18:10","price":15202},{"date":"1397/07/07 18:20","price":15232},{"date":"1397/07/07 18:50","price":15202},{"date":"1397/07/07 19:00","price":15308},{"date":"1397/07/07 19:10","price":15278},{"date":"1397/07/07 19:30","price":15338},{"date":"1397/07/07 19:50","price":15323},{"date":"1397/07/07 20:00","price":15278},{"date":"1397/07/07 20:10","price":15248},{"date":"1397/07/07 20:30","price":15234},{"date":"1397/07/07 21:10","price":15189},{"date":"1397/07/07 21:20","price":15209}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398