پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
21698
بیشترین: 
23155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22498
زمان: 
7/7 21:20
قیمت پوند امروز 7 مهر 1397
قیمت پونددر تاریخ 7 مهر 1397 , 22498 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":22519},{"date":"1397/07/07 10:50","price":22431},{"date":"1397/07/07 11:00","price":22519},{"date":"1397/07/07 11:10","price":21956},{"date":"1397/07/07 11:20","price":21700},{"date":"1397/07/07 11:30","price":22145},{"date":"1397/07/07 11:50","price":21892},{"date":"1397/07/07 12:00","price":21698},{"date":"1397/07/07 12:10","price":21776},{"date":"1397/07/07 12:20","price":21983},{"date":"1397/07/07 12:30","price":21862},{"date":"1397/07/07 12:50","price":22037},{"date":"1397/07/07 13:00","price":22189},{"date":"1397/07/07 13:10","price":22429},{"date":"1397/07/07 13:20","price":22319},{"date":"1397/07/07 13:50","price":22472},{"date":"1397/07/07 14:00","price":22450},{"date":"1397/07/07 14:10","price":22537},{"date":"1397/07/07 14:20","price":22580},{"date":"1397/07/07 14:30","price":22645},{"date":"1397/07/07 14:50","price":22667},{"date":"1397/07/07 15:00","price":22624},{"date":"1397/07/07 15:10","price":22755},{"date":"1397/07/07 15:20","price":23155},{"date":"1397/07/07 15:30","price":23110},{"date":"1397/07/07 15:50","price":23000},{"date":"1397/07/07 16:00","price":22889},{"date":"1397/07/07 16:10","price":22822},{"date":"1397/07/07 16:20","price":22889},{"date":"1397/07/07 16:30","price":22756},{"date":"1397/07/07 16:50","price":22845},{"date":"1397/07/07 17:00","price":22280},{"date":"1397/07/07 17:10","price":22585},{"date":"1397/07/07 17:20","price":22650},{"date":"1397/07/07 17:30","price":22673},{"date":"1397/07/07 17:50","price":22686},{"date":"1397/07/07 18:00","price":22663},{"date":"1397/07/07 18:10","price":22488},{"date":"1397/07/07 18:20","price":22575},{"date":"1397/07/07 18:30","price":22532},{"date":"1397/07/07 18:50","price":22488},{"date":"1397/07/07 19:00","price":22644},{"date":"1397/07/07 19:30","price":22688},{"date":"1397/07/07 19:50","price":22666},{"date":"1397/07/07 20:00","price":22600},{"date":"1397/07/07 20:10","price":22555},{"date":"1397/07/07 20:30","price":22534},{"date":"1397/07/07 21:10","price":22468},{"date":"1397/07/07 21:20","price":22498}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398