پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
19320
بیشترین: 
20617
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20033
زمان: 
7/7 21:20
قیمت یورو امروز 7 مهر 1397
قیمت یورودر تاریخ 7 مهر 1397 , 20033 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/07/07 10:20","price":20051},{"date":"1397/07/07 10:50","price":19973},{"date":"1397/07/07 11:00","price":20051},{"date":"1397/07/07 11:10","price":19474},{"date":"1397/07/07 11:20","price":19322},{"date":"1397/07/07 11:30","price":19718},{"date":"1397/07/07 11:50","price":19493},{"date":"1397/07/07 12:00","price":19320},{"date":"1397/07/07 12:10","price":19390},{"date":"1397/07/07 12:20","price":19574},{"date":"1397/07/07 12:30","price":19466},{"date":"1397/07/07 12:50","price":19622},{"date":"1397/07/07 13:00","price":19758},{"date":"1397/07/07 13:10","price":19971},{"date":"1397/07/07 13:20","price":19874},{"date":"1397/07/07 13:30","price":19951},{"date":"1397/07/07 13:50","price":20009},{"date":"1397/07/07 14:00","price":19990},{"date":"1397/07/07 14:10","price":20067},{"date":"1397/07/07 14:20","price":20106},{"date":"1397/07/07 14:30","price":20164},{"date":"1397/07/07 14:50","price":20183},{"date":"1397/07/07 15:00","price":20145},{"date":"1397/07/07 15:10","price":20261},{"date":"1397/07/07 15:20","price":20617},{"date":"1397/07/07 15:30","price":20578},{"date":"1397/07/07 15:50","price":20479},{"date":"1397/07/07 16:00","price":20381},{"date":"1397/07/07 16:10","price":20322},{"date":"1397/07/07 16:20","price":20381},{"date":"1397/07/07 16:30","price":20262},{"date":"1397/07/07 16:50","price":20341},{"date":"1397/07/07 17:00","price":19839},{"date":"1397/07/07 17:10","price":20110},{"date":"1397/07/07 17:20","price":20168},{"date":"1397/07/07 17:30","price":20188},{"date":"1397/07/07 17:50","price":20200},{"date":"1397/07/07 18:00","price":20180},{"date":"1397/07/07 18:10","price":20023},{"date":"1397/07/07 18:20","price":20101},{"date":"1397/07/07 18:30","price":20063},{"date":"1397/07/07 18:50","price":20023},{"date":"1397/07/07 19:00","price":20163},{"date":"1397/07/07 19:30","price":20202},{"date":"1397/07/07 19:50","price":20182},{"date":"1397/07/07 20:00","price":20123},{"date":"1397/07/07 20:10","price":20084},{"date":"1397/07/07 20:30","price":20065},{"date":"1397/07/07 21:10","price":20006},{"date":"1397/07/07 21:20","price":20033}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398